Han snubler dessverre ut i ytre løpebane når han mener at det aldri går an å havne i en situasjon der teknikk erstatter politikk. Hele setningen er feil. Teknikk erstatter ikke politikk, men politikk er avhengig av rett teknikk.

Måling av ulike politiske prioriteringer for alle deler av samfunnet er mulig fordi den økonomiske teknikken er på plass og fungerer. I landbruket er nå alle parter enige om at teknikken ikke stemmer med virkeligheten. Bondeopprøret utenfor faglagene er over fordi regjeringserklæringen gjenspeiler kravet i opprøret: Norske matprodusenter skal jamstilles på rett tallgrunnlag!

For å kunne kalle økonomiske overføringer for opptrapping må vi uansett ha rett tallgrunnlag for å kunne måle at opptrapping faktisk løser problemene det er tiltenkt å løse. Nytt tallgrunnlag er et ufravikelig vilkår i Hurdalsplattformen, og helt avgjørende for fremtiden til norsk matproduksjon!

Pollestad ignorerer bondeopprørets 60.000+ underskrifter og årsmøtevedtak i både Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at fremtidige jordbruksforhandlinger skal baseres på nytt tallgrunnlag. Så hvem er disse 99 av 100 bønder som gjerne nedprioriterer tallgrunnlaget?

Uavhengig av hva Høyre mener, har Pollestad nå flertall på Stortinget for å få gjennomført nytt tallgrunnlag. Nestleder i KrF, Dag-Inge Ulstein, synes det er helt absurd at ikke Pollestad har dette øverst på prioriteringslista. Jeg tror veldig mange i Ap, Sp, KrF, SV, Rødt og MDG også støtter det som fanesak i landbrukspolitikken.

Jeg minner om at tallene som årets jordbruksforhandlinger baserte seg på viste 481.000 kroner som vederlag til arbeid og egenkapital i snitt per årsverk. Et bra bidrag neste år, så vil jamstilling være gjennomført. Vel å merke før vi trekker fra avkastning på egenkapital, som dessverre er et ukjent fenomen i næringa.

Det er bare et problem som står i veien, og det er at tallene er feil!

Det er bare et problem som står i veien, og det er at tallene er feil! Øverst i statistikken, altså over snittet, ligger trolig de som har nedbetalt fjøs og skal pensjonere seg om få år, eller de som produserer hvitt kjøtt uten dyrka mark på fast kontrakt for Reitan og Co. De som er en del av hundre prosent vertikalt integrert og sentralisert landbruk der en «colonialmajor» fra Trondheim bestemmer vilkårene. Dem hører vi ikke så mye i fra. Er det løsningen for norsk matproduksjon? Det er dit vi er på vei nå.

Grytten-rapporten viser at medianlønna er 212.000 kr pr årsverk og SSB viser oss at snittlønna er 199.000 kr. Dette er skattetall, Bondelaget vil bruke referansebruk, men hvilke tall vil du bruke, Pollestad?

Hybridmodellen er forkasta. Vil du bruke skattetall i likhet med øvrig næringsliv eller referansebruk? Er det teknisk umulig å hente ut skattetall fra gårdsselskaper som kun viser inntekt fra matproduksjonen? Kan du gi oss en løypemelding på kommunikasjonen med faglaga om nytt tallgrunnlag? Har du en plan for arbeidet? Eller stoler du på at 481.000 kr er snittlønna pr årsverk for norske bønder? Er det ikke så nøye om fotballkamper faktisk måles til 90 min eller om banen på Bislett faktisk er 400 meter?

Det jobbes hardt for å få til opptrapping av inntekt utover kostnadskompensasjon, men den prosessen kan med et pennestrøk reverseres til nedtrapping av neste Regjering. Slik er demokratiet. Rett tallgrunnlag derimot, som er godt fundamentert i næringa og godkjent av flertallet i Stortinget basert på ordinære bedriftsøkonomiske prinsipper og teknikker.

Metoder som Høyre støtter i andre deler av næringslivet. Det tror jeg blir mye verre å diskutere for Høyre uten å innrømme at de ønsker å legge ned norsk desentralisert landbruk basert på familiebruk slik vi kjenner det i dag.

Jeg mener kampen om bondens fremtid i nåværende fase ikke handler om politisk forlik og hvem som er landbruksvennlige og landbruksfiendtlige. Den handler om fakta og korrekte teknikker og tallgrunnlag. Bare her vi bor i Oppdal er det lagt ned cirka 100 melkeproduksjoner de siste 20 åra.

Vi er en av dem. Det er dramatisk! Trenden er ikke snudd, nedleggingen fortsetter som før hvis ikke teknikken bak tallene blir riktig, og virkeligheten får annerkjennelse i landbruksdepartementet.

Vi må få orden på teknikken før politikken, slik at vi faktisk kan måle om den til enhver tid sittende Regjering driver med opptrapping eller nedtrapping.

Nytt. Tallgrunnlag. Nå.

You can do it, Pollestad! Vi stoler på deg! Lykke til!