Nationen synes å mene at tiltak om kutt i kjøttforbruket i Nibios nye rapport er urealistisk. Noah mener det er virkelighetsfjernt av Nationen å tro at vårt kjøttforbruk kan opprettholdes.

lederplass 13. februar angripes Nibios nye rapport som foreslår redusert kjøttforbruk som klimatiltak. Årsaken til at nettopp disse fem tiltakene har blitt utredet er ikke tilfeldig. Disse tiltakene har i tidligere analyser utpekt seg som noen av de mest ressurseffektive tiltakene for å redusere utslippene i Norge.

Det er bred faglig enighet om at en overgang til et mer plantebasert kosthold er positivt for helsen. Nationen skriver at vi bare ligger marginalt over Helsedirektoratets anbefalinger hva kjøttforbruk angår, men det Nationen ikke har forstått er at dette ikke er en minimumsanbefaling, men en anbefaling man ikke burde overskride. Faktisk viser forskning at en helt vegetarisk eller vegansk diett er å anbefale både fra et miljø-, helse- og helseutgiftsperspektiv.

Kjøttkutt vil ikke, som Nationen tror: ” (…) svekke kapasiteten til å produsere mat i en verden vi vet vil oppleve knapphet på mat i nær framtid?”. Faktisk ville mattilgjengeligheten i verden økt med 70 prosent om alle kuttet kjøttet. Når opp mot 90 prosent av energien fra maten går tapt ved å fôre opp husdyr som vi selv spiser, sier det seg selv at det er dårlig ressursutnyttelse. Norske kyr spiser i realiteten rundt 40 prosent kraftfôr, hvorav mye må importeres. Samtidig brukes store deler av våre beste områder for korndyrking til å dyrke gress (FIVH). Det er med andre ord ikke snakk om å svekke matproduksjonen og produsere mindre mat, men heller å utnytte våre arealer langt mer effektivt ved å produsere og forbruke mer ressurseffektiv vegetabilsk mat på bekostning av kjøtt.

Millioner av mennesker kutter nå kjøttet en eller flere dager i uken og stadig flere følger etter. En undersøkelse gjort av InFact viser at nærmere halvparten av alle nordmenn ønsker å spise mindre kjøtt. I 1981 spiste vi 40 prosent mindre kjøtt enn vi gjør i dag, uten at noen led noen nød av det.

Interessen for vegetarmat har skutt i været den siste tiden og mange av de største kjedene har økt sin satsing betraktelig, noe Noah har jobbet målrettet for over lang tid. Blant annet forventer Meny å femdoble salget av vegetarisk, mens burgerkjeden Max har som mål å øke til en tredjedel vegetarisk innen 2020.

Vi har alle et ansvar for å legge om til et mer bærekraftig forbruk. Å tro at man kun skal kutte i andre sektorer er urealistisk. Det er for de fleste langt enklere og billigere å erstatte kjøttburgeren med en vegetarburger enn å kjøpe elbil eller ta toget til storbyferie i Europa. Vegetarbølgen har nå nådd Norge, og med økende fokus på helse, miljø og etikk i matkonsumet er det gode grunner til å tro at dette bare er starten på en varig utvikling mot et mer bærekraftig kosthold.