(Ringerikes Blad): Det er knusktørt i terrenget på store deler av Østlandet og stor skogbrannfare. Og tørrere skal det bli, for det er ikke så mye som en dråpe regn så langt værvarselet rekker. Nå går Viken Skog ut med en advarsel på sin nettside.

Slukket ulovlig bål

Det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Men ikke alle retter seg etter dette.

– Et særskilt ansvar

Brannsikkerhet er viktig for alle som arbeider i skogen. I fjor kom det nye retningslinjer til alle hogstentreprenører som jobber for Viken Skog. Det samme gjelder også i år, informerer produksjonssjef Ståle Buraas.

Alle hogstentreprenører må ta brannvernkurs for å få lov til å jobbe for Viken Skog.

– Alle som jobber i skogen har et særskilt ansvar for at det ikke skal oppstå brann. Men det er heldigvis svært sjelden at det oppstår skogbrann i forbindelse med hogst. Entreprenørene er derimot viktige «brannvoktere» ute i skogen og har utstyr som kan hjelpe brannvesenet ved slukking av en brann, forteller Buraas.

Skogbrannfaren kan sjekkes på denne nettsiden fra Meteorologisk institutt.

Vurderer risiko

Alle entreprenørene også må ha en egen beredskapspakke som består av en 25-liters vanndunk, en vannkanne med spredehode, en spade og en skogbrannstryker.

I tillegg til krav om å ha beredskapspakken på hogstmaskiner og lassbærere, gjøres det en løpende risikovurdering av hver enkelt drift hvor de viktigste momentene i risikovurderingen er:

  • Man bør kjøre maskinene uten belte eller kjetting (gjelder også ved oransje farenivå)
  • Man bør kjøre fra natt til formiddag
  • Man bør kappe høyere opp på stammen for å minimere muligheten for gnister
  • Det skal være vakthold etter maskinarbeid i minst én time ved rødt farevarsel
  • Ekstra vanntank ved velteplass ved rødt varsel
  • Man bør unngå å kjøre over gamle hogstflater
  • Man bør flytte driften til et sted der brannfaren er mindre
  • Man skal melde ifra til lokalt brannvesen i forkant av hogst
  • Man skal ha mobildekning i hele område hvor man jobber, eventuelt beredskapsradio