Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venter konkursbølge over nyttår for danske øko-bønder

Tre av ti danske øko-husdyrbønder trues av konkurs etter tørkesommeren. Mange sliter med stor gjeld og har ikke råd til å kjøpe fôr.

Svinebønder er spesielt hardt rammet i Danmark. Foto: Mariann Tvete
Svinebønder er spesielt hardt rammet i Danmark. Foto: Mariann Tvete

Det har vært et uvanlig tøft år for danske bønder etter tørksommeren og den alvorlige fôrmangelen som fulgte den.

Hardest rammet er danske økologiske husdyrprodusenter. Mange av dem risikerer å gå konkurs, rapporterer ATL Lantbrukets Affärstidning, som siterer bransjebladet Ekoweb.

Det har heller ikke kommet noen særlige prisøkninger på økologisk kjøtt i den danske dagligvarehandelen for å kompensere for vanskene etter tørken.

Snarere har trenden de siste årene vært at prisen på svinekjøtt har sunket med mer enn 30 prosent. Også prisen på øko-egg, -storfekjøtt og -kylling har stupt.

Nå trues mellom 20 og 30 prosent av de økologiske husdyrprodusentene av konkurs i årene som kommer, advarer den danske organisasjonen Økologisk Landsforening.

Annonse

Danske produsenter har generelt vesentlig høyere gjeld enn de norske. Det gjelder ikke minst mange av dem som har lagt om til økologisk produksjon.

Mange har lagt om som følge av den svake lønnsomheten i det konvensjonelle jordbruket, ofte etter press fra banken, skriver Ekoweb. Omfattende omlegging til økologisk drift har mettet det danske markedet, og noe som har vært den viktigste faktoren i prisfallet de siste årene.

Når gjelda fortsetter å være stor, sliter mange danske øko-husdyrbønder med dårlig betalingsevne, og har dermed ikke råd til å kjøpe for eksempel kraftfôr.

– Store investeringer svekker marginene ytterligere for de bøndene som har satset og lagt om. Situasjonen er meget kritisk. Konkursene begynner nok om en måneds tid, over nyttår når bøndenes egenproduserte fôr er brukt opp, sier Jesper Fog-Petersen i Økologisk Landsforening til Ekoweb.

Til tross for det høye gjeldsnivået har bankene likevel fortsatt å låne ut penger til bønder med dårlig inntjening, noe som ifølge Ekoweb skyldes at økologisk produksjon historisk sett har vært lønnsomt.

Neste artikkel

Vil at denne sirkelen skal lære danskene å spise «riktig»: – Innfør kjøttfrie dager