Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tyskland forbyr avliving av daggamle kyllinger

Tysklands regjering har gått inn for et forbud mot å avlive daggamle hanekyllinger.

Tyske myndigheter vil forby avliving av daggamle hanekyllinger. Foto: Mostphotos
Tyske myndigheter vil forby avliving av daggamle hanekyllinger. Foto: Mostphotos

I dagens produksjon av egg blir hanekyllinger tatt livet av innen 24 timer etter at de blir klekket. Det er fordi de ikke legger egg, og det derfor blir ansett som uøkonomisk å fôre opp hanekyllingene.

Nå vil tyske myndigheter ha en slutt på dette. De vil heller satse på teknologi som sørger for at man kan vite kjønnet før klekkeprosessen, og dermed sørge for at hanekyllingene ikke blir klekket.

Det skriver det tyske nyhetsnettstedet Deutsche Welle.

Lovforslaget skal etter planen tre i kraft fra 2022. Tyskland er ifølge avisen det første landet som innfører denne typen lovvinning.

Tre millioner kyllinger i Norge

Også her i Norge blir hanekyllinger tatt livet av innen 24 timer. Ifølge Faktisk.no blir over tre millioner hanekyllinger tatt livet av i Norge hvert år. De blir tatt livet av med en metode som kalles «maserasjon», hvor kyllingene blir sendt gjennom en maskin med hurtigroterende kniver.

– Dette er dessverre praksis overalt i verden, men jeg regner ikke dette å være etisk akseptabelt. Derfor blir vi det første landet i verden til å forby denne kyllingslaktingen, sier Julia Klöckner, den tyske landbruksministeren.

Tysklands landbruksminister Julia Klöckner. Foto: BMEL
Tysklands landbruksminister Julia Klöckner. Foto: BMEL
Annonse

Det sa Klöckner denne uka, som også er Berlins grønne uke, bedre kjent som Grüne Woche. I Tyskland blir 45 millioner kyllinger tatt livet av på denne måten.

Avisen skriver at dette trolig vil kunne slå ut i form av høyere priser på egg og hvitt kjøtt. Dyrevelferdsorganisasjoner er derimot ikke fornøyd, de mener at lovgivningen ikke går langt nok med tanke på sette krav innen eggproduksjonen.

Norske forhold

Når det gjelder den norske lovgivningen, så er avliving av kylling omtalt i Forskrift om avliving av dyr paragraf 17. Der står følgende:

«Daggamle kyllinger som ikke skal settes i produksjon, skal avlives før de er 24 timer gamle. Dersom levende embryo som ikke klekkes til normal tid skal avlives, skal det skje senest 24 timer etter normalt klekketidspunkt.

Avlivingen kan foretas ved maserasjon, jf. forordning (EF) nr. 1099/2009 vedlegg I kapittel I tabell 1 nr. 4, i et mekanisk apparat som inneholder hurtig roterende mekanisk drevne kniver eller ekspanderende polystyrentapper. Apparatet skal være utformet og brukt på en slik måte at en sikrer at alle kyllingene og embryoene blir drept momentant selv om de blir håndtert i stort antall. Ved bruk av gass på daggamle kyllinger skal dyrene plasseres i enkle lag».

Den franske landbruksministeren har også tatt til orde for teknologien som sikrer at eggene blir destruert før de blir til kyllinger, dersom det er en hanekylling. Til Dagbladet uttalte Nortura at de følger med på utviklingen.

– I Norge følger vi med på utviklingen av teknologi som kan fastslå embryoets kjønn allerede i egget. Dersom man lykkes med denne teknologien vil dette være interessant i Norge også. Vi i Nortura vil i så fall jobbe for at de norske rugeriene tar dette i bruk, sa Martine Haugen Petersen, kommunikasjonsrådgiver i Nortura i januar 2020.

Neste artikkel

Norsk kyllingprodusent vil bytte kyllingrase