Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tror korona vil føre til flere dødsfall som følge av sult enn sykdom

FNs organisasjon for ernæring og landbruk melder at stadig flere sliter med å få tilgang til nok mat. De har regna ut at de vil trenge 350 millioner dollar for å hindre økende sult mens verdens land kjemper seg tilbake etter koronapandemien.

Illustrasjonsbilde av Durra, som er ett glutenfritt kornslag, som ofte dyrkes i afrikanske land som Somalia. Foto: Mostphotos
Illustrasjonsbilde av Durra, som er ett glutenfritt kornslag, som ofte dyrkes i afrikanske land som Somalia. Foto: Mostphotos

Selv om det ikke er klart hvilke effekter koronapandemien vil få for matsikkerheten i et langsiktig perspektiv, er det bevis på at i land som allerede er ramma av sult, sliter folk i økende grad med å få tilgang til mat etter hvert som inntektene faller og matprisene øker.

Det melder FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) på sine nettsider.

FAO skriver at hvis bønder ikke har tilgang til åkrene sine, midler for å kjøpe frø og andre viktige midler for å dyrke eller kjøpe fôr til dyra sine, vil det ødelegge sesongen. Det vil føre til lavere produksjon, samt at dyr går tapt, og at det vil bli mindre mat tilgjengelig.

– Vi kan ikke vente til vi er ferdige med helsekonsekvensene før vi ser på matsikkerhet. Hvis vi ikke begynner å iverksette bistand for å sikre levebrød nå, vil vi møte flere matkriser. Det kan bli en regning som er mange ganger større, sa FAOs generaldirektør QU Dongyu under en orientering om FN-byråets reviderte humanitære svar på COVID-19.

I Somalia har de slitt med  flom og gresshoppeinvasjon, i tillegg til korona. Det gir problemer med matproduksjonen, og flere risikerer å sulte. Foto: AP Photo/Farah Abdi Warsameh
I Somalia har de slitt med flom og gresshoppeinvasjon, i tillegg til korona. Det gir problemer med matproduksjonen, og flere risikerer å sulte. Foto: AP Photo/Farah Abdi Warsameh

Pandemiens ringvirkninger

– Det blir stadig tydligere at virkningene av pandemien går langt utover bare helsen, sa Ramesh Rajasingham, fungerende assisterende generalsekretær for humanitære anliggender og assisterende beredskapskoordinator.

Å handle tidlig kan forhindre økende sårbarhet, men også være mye mer kostnadseffektivt, mener han.

Annonse

– Flere og flere ledere understreker at pandemien kan koste flere liv til sult, enn hos de som faktisk er smitta av viruset, sa Dominique Burgeon, FAOs direktør for nødsituasjoner.

Trenger mer penger

FAO skriver videre på sine nettsider at 350 millioner dollar er tre ganger mer enn hva de ba om i mars, men at det handler om at koronapandemiens samfunnsøkonomiske konsekvenser har blitt tydligere.

FAO har allerede gjennomført frøfordeling i Sør-Sudan, slik at bøndene der ikke skal misse plantesesongen. Omtrent 1,8 millioner mennesker har fått tilgang på frø og verktøy i Sør-Sudan. Også på Haiti har de delt ut frø til nesten 50.000 mennesker.

Dette er noen av de tiltka de har satt igang i kjølvannet av koronapandemien.

FAO skriver at det er en økende risiko for hungersnød i noen land. Potensielt kan det være flere hungersnøder som rammer samtidig.

I Somalia er det en rekke kriser, blant annet flom, gresshoppeinvasjon og korona. I mai advarte FAO om at rundt 3,5 millioner mennesker i Somalia er i krise for akutt matsikkerhet. I Afghanistan er mer enn én av tre afghanere, rundt 10,3 millioner mennesker, anslått å være i akutt matusikkerhet mellom juni og november.

I Bangladesh fører sammenbrudd i transportsystemer til dumping av matprodukter og prisreduksjoner for produsentene. I Sørøst-Asia overlapper COVID-19 med en subregional tørke. I Syria har det sida midten av mars vært prisøkninger på 40-50 prosent på basisvarer.

– Vi kan bidra til å redusere behov og unngå voksende sult, hvis vi støtter folks levebrød nå. Og da kan vi beksytte de mest utsatte mot pandemiens effekter, sa Qu.

Neste artikkel

– Veldig uheldig at man skal slå noen billige poenger på en alvorlig smittesituasjon