Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tre sauer trolig drept av ulv i Danmark

Danmark opplever færre problemer med ulven enn de andre skandinaviske landene. Men også der tas sau av ulv - senest denne helga.

Sau er en relativt liten næring i Danmark. Likevel opplever sauenæringa problemer med rovdyr. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
Sau er en relativt liten næring i Danmark. Likevel opplever sauenæringa problemer med rovdyr. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

De tre siste sauene som trolig er tatt av ulv, ble funnet lørdag på området til Strasø Planatsje i Vest-Jylland, skriver danske Landbrugsavisen.

Kadavrene er undersøkt av viltkonsulent Jens Henrik Jakobsen ved Naturstyrelsen Vest-Jylland. Han mener det er svært sannsynlig at det er snakk om ulveangrep.

– Det ser voldsomt ut, og det er i hvert fall et større dyr med et meget kraftig bitt, sier han til avisen.

Flyttet sauene sine

Det er observert ulv i området flere ganger, og bøndene her var også bevisste på at et slikt angrep kunne skje.

– Det er både sett og fotografert ulv her i området, og da andre har flyttet sine sauer etter tidligere angrep, viste vi godt at vi nok sto for tur. Vi har derfor flyttet de fleste sauene vekk og håpte at fire rekker med elektrisk tråd, som Naturstyrelsen har satt opp rundt beitet, kunne holde ulven vekk fra resten av saueflokken, sier Annette Kofoed i en pressemelding. Hun og ektemannen Per er eierne av sauene som ble tatt.

• Les også: Nå er 14 ulver merket

De tre sauene ble funnet døde lørdag - og samtidig ble en levende sau funnet med biteskader i hals og lyske.

Ekteparet har gjeterhund, som fredag kveld begynte å gjø, og det var da bønene skjønte at noe var galt. Da de kom ut så de at sauene hadde brutt gjennom gjerdet på hegnet hvor de vanligvis står, og dagen etter fant de altså et lam og to sauer døde. Trolig rømte ulven på grunn av gjeterhunden, ettersom kun de to sauene som ble funnet lengst unna viser spor av å ha blitt spist på.

Flere ulveangrep

Annonse

Også Bondebladet har skrevet om saken, og spurt Erik Poulsen som styrer Facebook-siden «Her er ulven i Danmark» om hvor mange sau som er tatt.

– En venter på DNA-resultater fra ulveforskere i Tyskland, men ulvekyndige viltkonsulenter har vurdert at ulv siden oktober 2016, med stor sannsynlighet, står bak angrep på minst 14 sauer i et avgrenset område i Vest-Jylland. Siden ulven ble oppdaget i 2012, er det også utbetalt erstatning til enkelte kjøttfebønder, sier han til avisa.

Danmark har altså et langt lavere tapstall enn Norge, og også lavere ulvepress enn Sverige. Dette skyldes flere forhold: for det første, at Danmark kun grenser til Tyskland på fastlandet, og dermed ikke er like utsatt for å få besøk av streifulv fra Russland og Finland, slik Norge og Sverige er. Det er kun kjent at det er noen få ulver, muligens kun ett ynglende par, som har fast tilhold i Danmark.

• Les også: Ulven sender sms om hvor den er

For det andre er Danmark et flatt land med helt andre geologiske forutsetninger enn oss, og så godt som alle sauene der går på innmarksbeite. Det er kortere avstander mellom gårdene og det flate landskapet gjør det vanskelig for ulven å lykkes med å overrumple sauene. I tillegg er både storfe- og svineproduksjon vanligere enn sauehold i landet.

Ulvene i området har trolig hovedsakelig gått på ville dyr tidligere, men bøndene er bekymret ettersom det har vært flere angrep på sau den siste tida. Danmark har svært strenge regler for uttak av ulv, og ifølge Jakobsen kan ikke ulv tas ut som en følge av de nylige angrepene. Det må nemlig påvises at én enkelt ulv er en problemulv som gjentatte ganger angriper husdyr.

Neste artikkel

Danmark: Varsler raskere forbud mot buregg