Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svenskene setter i gang lisensjakt på jerv for første gang i moderne tid

15 jerver kan felles i Jämtland av hensyn til samisk tamreindrift.

Det er påvist mer enn 600 jerv i Sverige, og dermed er det mulig for forvaltingen å tillate lisensjakt. Foto: Wikimedia Commons
Det er påvist mer enn 600 jerv i Sverige, og dermed er det mulig for forvaltingen å tillate lisensjakt. Foto: Wikimedia Commons

Antallet jerv øker i Sverige og ettersom den svenske jervebestanden har oppnådd såkalt gunstig bevaringsstatus, tillates det i vinter lisensjakt på opptil 15 dyr i deler av Jämtlands län, melder det svenske Naturvårdsverket. Jakta begynner 28. november og kan fortsette fram til og med 31. desember.

Jämtlands län grenser til fylkene Trøndelag og Hedmark her i Norge. I dette länet finner vi 41 prosent av den svenske jervestammen, ifølge Naturvårdsverket.

Siste beregning av den svenske bestanden anslår at det finnes 679 voksne jerver i Sverige.

Bestanden i Norge er i 2019 beregnet til å bestå av 332 voksne individer, og det er en oppgang på 23 individer fra i fjor, kunne Rovdata melde nylig.

Området hvor den svenske lisensjakta settes i gang er hovedsakelig innenfor helårsbeiter for tre reinbeitedistrikter.

– Jakta ventes å redusere skader forårsaket av jerv innenfor de aktuelle reinbeitedistriktenes kalvingsområder uten risiko for at populasjonen synker på nasjonalt nivå, sier Marcus Öhman, sjef for Viltförvaltningsenheten hos Naturvårdsverket.

Svenskene tillater at jerven kan jaktes med hund, men maks to hunder kan slippes samtidig.

Jerven ble fredet i Sverige i 1969. For å oppnå såkalt gunstig bevaringsstatus, må det være minst 600 voksne jerver i landet.

Da vinterens lisensjakt på jerv i Norge satte i gang 10. september, var kvota på 122 dyr. Jaktperioden på jerv i Norge varer fram til og med 15. februar.

Neste artikkel

Er du redd for å møte bjørn i sommer? Slik oppfører du deg