Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svenskene forbyr sex med dyr

Fra og med 1. april blir det forbudt å ha sex med tamdyr i Sverige.

Det er den svenske landsbygdsministeren Eskil Erlandsson som har fremmet lovforslaget som ble vedtatt i forrige uke. Foto: jann@lipka.se
Det er den svenske landsbygdsministeren Eskil Erlandsson som har fremmet lovforslaget som ble vedtatt i forrige uke. Foto: jann@lipka.se

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke å forby det svenskene kaller «tidelag» – seksuell omgang med dyr.

– Vi har foreslått at det skal bli et eksplisitt forbud mot seksuelle overgrep mot dyr. Det har vært etterlengtet fra alle dyreeiere og i det svenske folket for øvrig, har den svenske landsbygdsministeren Eskil Erlandsson, som representerer Centerpartiet, uttalt til Sveriges Radio Ekot i forbindelse med framleggingen av forslaget.

Når loven trer i kraft, vil straffen for å ha sex med dyr bli bøter eller fengsel i opptil to år. I tillegg kan den som dømmes for utuktig omgang med dyr, fradømmes retten til dyrehold, skriver avisa Dagens Juridik.

Gjelder ikke ville dyr

Den nye bestemmelsen omfatter bare husdyr og dyr i fangenskap. Ifølge den svenske regjeringen finnes det, med henvisning til forskning som er gjort på forekomsten av seksuelle overgrep mot dyr, ikke noe behov for å la loven omfatte flere dyr.

Grunnen til at sex med ville dyr ikke blir forbudt, er at de nye bestemmelsene blir en del av dyrevelferdsloven. Dyrevelferdsorganisasjoner har ønsket at bestemmelsen skal legges til straffelovens bestemmelser om dyreplageri, som omfatter alle dyr.

Regjeringen har argumentert med at seksuell omgang med dyr som medfører lidelse for dyret, er forbudt i henhold til loven om dyreplageri.

«Tidelag» var forbudt i det svenske lovverket fram til 1944, men ble avkriminalisert samtidig som sex mellom samme kjønn blant mennesker, ifølge svenske Aftonbladet.

Annonse

I Norge ble et eksplisitt forbud mot sex med dyr nedfelt i dyrevelferdsloven fra og med 1. januar 2010. I Danmark er et eventuelt forbud stadig gjenstand for debatt.

– Moralsk panikk

Kommentator Oisín Cantwell i avisa Aftonbladet kaller den nylig vedtatte loven for et anfall av «moralsk panikk».

Han viser til at av rapport fra den nå nedlagte Djurskyddsmyndigheten, hvor det blant annet går fram at det siden 1970-tallet var registrert til sammen 209 tilfeller av seksuelle overgrep mot dyr. Cantwell skriver at det i «nesten samtlige saker handlet om dyr som var blitt skåret i kjønnsorganene, noe som allerede er forbudt. Det var bare ti hendelser som ikke dekkes av det nåværende lovverket.»

Han mener at den loven er populistisk motivert – ut ifra at de fleste synes sex med dyr er ekkelt.

«Det er et prinsipielt problem med slike vemmelseslover. I dag er det dyresex – hva er det i morgen?», spør Aftonbladet-kommentatoren.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997