Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svært smittsom fugleinfluensa påvist hos fire ørner i Danmark

Fugleinfluensa-viruset spres videre i både Danmark og Sverige.

Havørn. Illustrasjonsfoto: ZorroIII/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Havørn. Illustrasjonsfoto: ZorroIII/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Det er funnet fire havørner de siste ukene i Danmark, som alle var smittet av fugleinfluensatypen H5N6, skriver den danske avisa Maskinbladet.

H5N6 er en svært smittsom, eller «høypatogen», variant av fugleinfluensa, ifølge det danske DTU Veterinærinstituttet, som har undersøkt de døde ørnene på oppdrag for Fødevarestyrelsen – landets motstykke til Mattilsynet.

Ikke farlig for folk

Det er ingen kjente tilfeller av at H5N6-viruset smitter til mennesker, ifølge Fødevarestyrelsen.

Fuglene er kommet inn til obduksjon etter at turgåere har sendt inn tips etter å ha funnet døde ørner. Ørnene er funnet i Thy og på øya Lolland.

Nationen omtalte i slutten av februar at det var påvist samme type fugleinfluensa hos en skadd havørn i Blekinge i Sørøst-Sverige.

Siden da er H5N6-influensaen påvist i en død ørn ved Slagelse i Danmark. Tyske myndigheter har påvist varianten nord i landet, og svenskene har funnet den hos tamfugl hos en hobbybruker.

Annonse

I Danmark er det ennå gjort funn av influensaen i tamme fjærkre.

Ikke overrasket

Deler av fjoråret og året før innførte Mattilsynet her i Norge restriksjoner på hvor fjærfe kunne bevege seg.

Den gangen var begrunnelsen at det var smittsom fugleinfluensa i omløp i Danmark og Sverige, i tillegg til flere andre europeiske land.

Fødevarestyrelsen i Danmark skriver på sin nettside at influensafunnene ikke er overraskende, fordi det for tiden rapporteres om H5N6 i både vill og tam fugl i andre europeiske land.

Neste artikkel

Svensk studie: Vindkraft har negativ effekt på søvnen