Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SV: Brende er naiv om nye handelsavtaler

Utenriksminister Børge Brende (H) har et naivt og potensielt skadelig syn på de nye internasjonale handelsavtalene TISA og TTIP, mener SV.

Snorre Valen (SV) mener regjeringen mangler vilje til å ta inn over seg de negative sidene ved forhandlingene om frihandelsavtaler. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB SCANPIX
Snorre Valen (SV) mener regjeringen mangler vilje til å ta inn over seg de negative sidene ved forhandlingene om frihandelsavtaler. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB SCANPIX

– Brendes forhold til forhandlingene er i beste fall naivt. I verste fall er det til stor skade for norsk velferd og selvstyre, sier SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen til NTB.

Han mener regjeringen mangler vilje til å ta inn over seg de negative sidene ved forhandlingene og reagerer på flere formuleringer i Brendes utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget torsdag.

– Det er positivt med økt integrering mellom våre nære partnere i EU og USA, sa Brende om de såkalte TTIP-forhandlingene.

Mer makt til selskaper

Snorre Valen ser det annerledes. Han mener avtalene vil gi internasjonale selskaper større makt.

– Det florerer av rettssaker i USA etter at den amerikanske frihandelsavtalen kom på plass. Små land må betale helt ville summer i erstatning til store selskaper, bare for å vedta lover vi ville sett på som sunn fornuft her i Norge. Dette kan være alt fra strengere krav på helse, miljø og personvern, til styrking av kommunenes velferdstilbud, sier han.

SV-representanten er også kritisk til TISA-avtalen, som han mener vil bane vei for dereguleringer, privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor.

– Avtalen ser ut til å inneholde en klausul om at privatiseringer ikke kan reverseres. Det betyr at dersom dagens regjering gjennomfører en omstridt privatisering av en offentlig tjeneste, vil det være umulig å gjøre om på det i ettertid.

Positivt

Utenriksministeren poengterte i sin redegjørelse at TTIP-forhandlingene gir nye utfordringer og en ny konkurransesituasjon for norsk næringsliv.

– Regjeringen arbeider aktivt med å ivareta norske interesser i lys av disse forhandlingene både i Brussel og Washington, sa Brende.

Annonse

Ifølge en beregning det tyske forskningsinstituttet Ifo utførte i 2013, vil Norge kunne tape rundt 11.500 arbeidsplasser dersom det blir enighet mellom EU og USA om en dyptgripende liberalisering av handelen.

– Dersom de vi konkurrerer med får mye bedre vilkår enn vi gjør, så er det klart det er problematisk for Norge. Men vi kjenner foreløpig ikke fasiten på dette, sa næringsminister Monica Mæland (H) til NTB i januar. Da var hun i Washington for samtaler med den amerikanske handelsadministrasjonen og flere kongressmedlemmer.

– Vi har en positiv dialog, men vi er i en annen posisjon enn EU-landene fordi vi ikke sitter ved forhandlingsbordet, erkjente hun.

– Økt forutsigbarhet

Noe av bakgrunnen for de nye avtalene er manglende framdrift i tilsvarende forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

De såkalte TISA-forhandlingene pågår mellom 50 WTO-land og skal munne ut i en flerstatlig avtale om handel med tjenester. Den vil omfatte nær 70 prosent av det globale markedet for tjenester.

Brende mener TISA vil gi norske bedrifter økt forutsigbarhet og gjøre det enklere å eksportere tjenester til andre land, noe som ifølge utenriksministeren vil kunne bidra positivt til økonomisk vekst og sysselsetting.

Han la til at å fremme norske økonomiske interesser er en av fem hovedlinjer i regjeringens utenrikspolitikk og slo fast at det multilaterale handelssystemet er av særskilt betydning for Norge. (©NTB)

Neste artikkel

SV mener EUs jernbanepakke bør bli valgsak