Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Storbritannia: Funn av kjøtt med spor av afrikansk svinepest

Kjøtt med spor av afrikansk svinepest er for første gang funnet i Storbritannia. Kjøttet ble forsøkt tatt inn i landet fra Asia, men endte på flyplassen i Belfast.

Afrikansk svinepest kan være katastrofal for svinenæringen. Illustrasjonsfoto: Benjamin Hernes Vogl
Afrikansk svinepest kan være katastrofal for svinenæringen. Illustrasjonsfoto: Benjamin Hernes Vogl

Svineprodukter som ble beslaglagt av tollere ved flyplassen i den nordirske hovedstaden Belfast, viser seg å inneholde spor av afrikansk svinepest. Det melder Belfast Telegraph.

Den afrikanske svinepesten har ført til at store svinebesetninger i Asia og Øst-Europa har blitt slaktet ned. I både Kina og Vietnam har antallet griser som har blitt slaktet ned passert en million griser.

I Vest-Europa har den afrikanske svinepesten hatt utbrudd i Belgia.

Kjøttet som ble beslaglagt på flyplassen i Belfast ble forsøkt smuglet inn ulovlig i landet. Sjefveterinæren ved det nordirske landbruksdepartementet har til avisen Pig World advart mot å ta med seg den typer varer inn i landet.

Annonse

– Den største risikoen er i henhold til vår landbruksindustri og vårt miljø. Introduksjon av pester, sykdommer eller ikke-tilhørende arter kan potensielt ha katastrofal innvirkning, sier han til avisen ifølge Belfast Telegraph.

Afrikansk svinepest

Fakta

Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. All mistanke om smitte skal derfor meldes til Mattilsynet.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr.

I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte.

Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa.

Kilde: Mattilsynet

Tross funnene av såkalte "DNA-fragmenter" av afrikansk svinepest, har ikke myndighetene tro på at dette vil være en trussel mot dyr i Nord-Irland. Landet har heller ikke fått endret sin status som sykdomsfri etter funnene.

Zoe Davies i den nasjonale organisasjonen for svineindustrien i landet roper likevel varsku.

– Vi har alltid sagt at den største trusselen for den britiske grisepopulasjonen er fra infiserte kjøttprodukter som er ulovlig smuglet inn fra infiserte regioner, og som finner veien til bestanden av gris eller villsvin, sier Davies.

Neste artikkel

Antibiotikaresistente bakterier tilbake i norske grisehus