Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Søreide: Beklagelige amerikanske uttalelser om ICC

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver kommer med beklagelige uttalelser om Den internasjonale straffedomstolen (ICC), mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Den amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton truet mandag med å straffeforfølge dommere ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag i Nederland.

Bakgrunnen for utfallet er at ICC vurderer etterforskning av anklager om krigsforbrytelser begått av amerikanske styrker i Afghanistan.

– USA står fritt til å velge å ikke være statspart til domstolen, og som ikke-medlem har USA heller ikke noen plikt til å samarbeide med ICC. John Boltons uttalelser er likevel beklagelige, sier Søreide i en uttalelse til NTB.

– Viktig mandat

Utenriksministeren minner om at Norge helt fra starten av har vært en av ICCs støttespillere.

– Domstolen har et viktig mandat i å arbeide mot straffrihet for de mest alvorlig internasjonale forbrytelsene, der statene selv ikke er i stand til å gjøre dette, sier hun.

Norges NATO-allierte USA har imidlertid lenge vært skeptisk til ICC. I likhet med land som Israel og Russland har USA aldri sluttet seg til domstolen.

Bolton mener det er uakseptabelt at amerikanske borgere skal kunne etterforskes og straffeforfølges av en internasjonal domstol.

Han truer både med sanksjoner og pågripelser av ICCs dommere og anklagere hvis de forsøker seg på dette.

Anklager om tortur

Annonse

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch reagerer sterkt på USAs trusler. Det samme gjør American Civil Liberties Union (ACLU), som representerer flere mennesker som hevder å ha blitt holdt fanget og torturert av amerikansk personell i Afghanistan.

– Denne misforståtte og skadelige politikken vil ytterligere isolere USA fra sine nærmeste allierte og oppmuntre krigsforbrytere og autoritære regimer som forsøker å unndra seg internasjonal straffeforfølgelse, heter det i en uttalelse fra ACLU.

Avviser kritikken

ICC ble etablert i 2002 og er verdens første permanente, internasjonale domstol som rettsforfølger enkeltpersoner som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Domstolen avviser kritikken og truslene fra USA og fastholder at FNs sikkerhetsråd og 123 land har sluttet opp om ICC.

– ICC, som en juridisk institusjon, opptrer i tråd med det juridiske rammeverket i Roma-statuttene og vil opptre upartisk og uavhengig i tråd med mandatet, heter det i en kunngjøring fra domstolen i Haag.

– Anerkjenner ikke

Bolton understreket i en tale mandag at USA ikke anerkjenner domstolens legitimitet. Han truet med strenge amerikanske straffereaksjoner dersom ICC gjør forsøk på å stille amerikanske statsborgere eller USAs allierte til ansvar for krigsforbrytelser.

ICCs dommere kan ifølge Bolton bli nektet adgang til USA og få eventuelle verdier i amerikanske finansinstitusjoner frosset. I tillegg risikerer de straffeforfølgelse i USA.

FN-domstolen vurderer i disse dager å innlede en formell etterforskning av anklager om krigsforbrytelser begått av afghanske sikkerhetsstyrker, opprørere og amerikanske styrker og etterretningsfolk i Afghanistan siden 2003.

Amerikansk personell anklages blant annet for tortur av fanger og ulovlig fengsling av mistenkte i landet.

ICC vurderer også en forespørsel fra Palestina om å åpne etterforskning av israelske soldaters drap på ubevæpnede palestinske demonstranter på Gazastripen.

Neste artikkel

Eriksen Søreide mener handelskrigen truer norske jobber