Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skotske bønder får millioner for å kutte klimautslipp

Skotske myndigheter har lagt 40 millioner pund på bordet for at bønder skal kutte klimautslipp.

Skotske bønder får nå statlig hjelp for å nå klimamålene. Foto: Colourbox
Skotske bønder får nå statlig hjelp for å nå klimamålene. Foto: Colourbox

For at skotske bønder skal nå sine klimamål, har myndighetene lagt penger på bordet. 40 millioner pund, eller nesten 480 millioner norske kroner, skal gå inn i et program som skal få skotske bønder til å redusere sine utslipp, skriver Farmers Weekly.

Pengene skal gå til ting som økt skogplanting, sette i gang med pilotordninger for å redusere utslipp, få fram de positive sidene med beitebruk og en økt satsing på fornybar energi, inkludert biodrivstoff.

– Hovedfokuset med dette programmet er å tilby praktiske og effektive måter for bønder å gjøre forandringer i deres virksomhet slik at de kan starte på overgangen til en lavkarbonsframtid, ved å levere en bærekraftig, produktiv og lønnsom landbrukssektor, sier Fergus Ewing, sekretær i den skotske regjeringen, i en uttalelse på myndighetenes nettsider.

Annonse

20 millioner pund vil deles ut som tilskudd, mens de resterende 20 millioner pundene vil være mulig å søke om og fungerer mer som klimalån.

Skotske myndigheter har planer om å sette i gang programmet allerede senere i 2020.

Både Skottland og den britiske bondeorganisasjonen NFU har satt seg ambisiøse klimamål, og sagt at de skal være netto nullutslippere innen henholdsvis 2045 og 2040.

Neste artikkel

Frykter økt krafteksport vil svekke forsyningssikkerheten