Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Omfanget av afrikansk svinepest har eksplodert i Polen

I første halvår av 2018 har det i Polen vært dobbelt så mange tilfeller av afrikansk svinepest som i hele 2017.

Det skriver danske TV Syd. Det er det tyske forskningssenteret for dyrehelse som har utført undersøkelsene.

I 2017 ble det registrert 822 tilfeller av afrikansk svinepest blant villsvin og tamgris i Polen. Første halvår i 2018 har det derimot blitt registrert 1606 tilfeller.

Danskene frytkter at det økte antallet tilfeller i Polen vil føre til at sykdommen dukker opp i Tyskland og dermed nærmere den danske grensen.

I Romania har det blitt registrert 303 tilfeller så langt i år; i fjor ble det registrert bare to tilfeller. Litauen har også opplevd flere tilfeller. I Latvia er situasjonen nokså lik som i fjor, mens Tsjekkia og Estland opplever færre utbrudd enn i fjor.

Flytehindringer

Nationen har tidligere omtalt at danske myndigheter har bestemt seg for å bygge et villsvingjerde mot grensa til Tyskland for å unngå dyr tar seg over grensa.

Den danske Naturstyrelsen vil nå i tillegg bygge opp flytehindringer i havet for å unngå at villsvin svømmer over til Danmark fra Tyskland, skriver TV Syd.

Annonse

– Hvis vi ikke lager flytesperringer i forlengelse av gjerdet vil det ikke være noen hindring for villsvin, som vil følge gjerdet helt ut til kysten, sier Bent Rasmussen til JydskeVestkysten.

– Liten effekt

Den danske generalsekretæren i Verdensnaturfond (WWF) Bo Øksnebjerg har ikke noe tro på dette tiltaket.

– Villsvin er utrolig sterke svømmere, og vi har flere ganger sett villsvin svømme to-tre kilometer ut fra kysten. Så det er ikke noe problem for dem å svømme utenom, og vi tror ikke det vil ha noen særlig effekt, sier han til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Øksnebjerg mener også selve gjerdet er en dårlig ide.

– Det er primært menneskelig aktivitet som sprer smitten over landegrenser. Lastebiler som ikke er gjort rene, ferskt kjøtt og avfall som transporteres over landegrensen, sier han.

Danske myndigheter er bekymret for at afrikansk svinepest skal smitte over til svinehold i Danmark, og dermed påvirke eksporten av svinekjøtt, en industri på 11 milliarder.

Neste artikkel

Svenske bønder vil at det skal skytes 150.000 villsvin årlig