Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økning i kornprisene hittil i år

Hveteprisene var i februar på sitt høyeste på over et halvt år. Også andre kornsorter opplever prisvekst.

Prisene på korn har gått opp siden årsskiftet. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Prisene på korn har gått opp siden årsskiftet. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Prisene på korn på verdensmarkedet gikk opp fra januar til februar. Det er særlig prisen på hvete som har økt den siste tiden, skriver Landbruksdirektoratet i en ny markedsanalyse som kom denne uken.

I analysen viser direktoratet til prisindeksen til det internasjonale kornrådet IGC. Den viser at prisene for hvete var 9 prosent høyere den 15. februar enn ved årsskiftet, og på sitt høyeste siden juni i fjor. Siden 15. februar har likevel prisene gått noe ned.

Les også: 11 prosent mindre kornavling i 2016

Annonse

Landbruksdirektoratet skriver at etterspørselen etter amerikansk hvete har vært særlig høy, noe som har ført til en større prisøkning enn for den europeiske. Totalt vil det trolig bli produsert 2.077 millioner tonn hvete i verden i kornåret 2016-2017, og det amerikanske landbruksdepartementet regner med at produksjonen i USA vil utgjøre 748 millioner tonn.

Også maisprisene har økt noe den siste tiden, blant annet fordi USA satser mer på produksjon av bioetanol basert på mais. Likevel er det ventet at prisene vil falle som følge av gode avlinger i Brasil og Argentina. Totalt regner det amerikanske landbruksdepartementet med at det vil bli produsert over 1.040 millioner tonn mais i 2016-2017, noe som er 80 millioner mer enn året før.

Neste artikkel

Prognose: Kornavlinga større og betre enn venta