Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt tilfelle av skrantesjuke oppdaget i Sverige

Svenske veterinærmyndigheter har konstatert det tredje tilfellet hvor en elg har testet positivt for skrantesjuke.

En elg har fått konstatert skrantesjuke i Nord-Sverige. Foto: Mariann Tvete
En elg har fått konstatert skrantesjuke i Nord-Sverige. Foto: Mariann Tvete

Elgen skal ha blitt felt ved tettstedet Arjeplog i Lappland. Området ligger omtrent rett øst for Mo i Rana i Nordland.

Det er svenske Jaktjournalen som skriver dette.

De svenske veterinærmyndighetene kan ikke utelukke at dette handler om en smittsom variant av sjukdommen.

Annonse

Epidemiolog Maria Nöremark sier til Piteå-Tidningen at det fortsatt er usikkerhet om det er en smittsom variant eller ikke.

Tidligere i år, i mars og mai, ble det også konstatert skrantesjuke hos to elger. De var begge 16 år gamle elgkuer. Den som det nå har blitt påvist skrantesjuke hos er ei ti år gammel elgku.

Skrantesjuke

Fakta

Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), er ein prionsjukdom som i fleire tiår har vore kjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. I 2016 blei denne alvorlige dyresjukdommen for første gang påvist hos villrein og elg i Noreg, og i 2017 blei den og påvist hjå hjort.

Veterinærinstituttet påviste skrantesjuke for første gong i april 2016, på ein villrein frå Nordfjella villreinområde. På grunnlag av tilrådingar frå fagmiljøa i Noreg, vedtok Landbruks- og mattilsynet å ta ut heile villreinflokken i nordlige Nordfjella, sone 1. Etter ei brakkleggingstid på minst 5 år er det eit mål om å byggje opp ei frisk villreinstamme.

Skrantesjuke har som kjenneteikn gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptom og avmagring, og endar alltid med døden.

82.019 CWD-prøver undersøkt frå 2016 til dags dato.

24 positive tilfelle per dags dato.

Det fins ulike typar av prionsjukdommar hos dyr. Dei mest kjende er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.

Av desse sjukdommane er det berre BSE hos storfe som ein veit kan smitta til menneske. Smitte til menneske er ikkje rapportert i samband med skrapesjuke hos sau eller skrantesjuke hjå hjortedyr.

Kjelde: Veterinærinstituttet

Neste artikkel

Svensk næringsliv om grensehandelen: – Dette er uten tvil utrolig positivt