Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk eksport av gass til Polen frustrerer danske bønder – skal grave seg rett gjennom matjorda deres

Utbyggingen av en kontroversiell gasskabel som skal gå fra Norge til Polen, via Danmark, provoserer bønder. Nå vil de saksøke staten.

I disse dager starter arbeidet med å legge til rette for utbyggingen av omstrid gasskabel som skal gjennom Danmark for å sikre forsyningen av gass mellom Norge og Polen. Foto: Baltic Pipe Project
I disse dager starter arbeidet med å legge til rette for utbyggingen av omstrid gasskabel som skal gjennom Danmark for å sikre forsyningen av gass mellom Norge og Polen. Foto: Baltic Pipe Project

Dette skriver den danske kringkasteren Danmarks Radio. Norge har allerede på plass en sjøkabel for gasseksport som går til Tyskland. Nå skal det bygges en ny kabel, som vil gå både til havs og på land.

Den såkalte Baltic Pipe vil gå på tvers av Danmark, og deretter videre til Polen. Kabelen skal passerer både Fyn, Jylland og Sjælland.

Det statlige danske energiselskapet Energinet er nå i ferd med å grave opp matjord for å gi plass til gasskabelen, skriver DR.

Går rettens vei

Tre grunneiere og bønder mener utbyggingen er grunnlovsstridig og har nå tatt initiativ til et søksmål mot staten. Ifølge bonde Anker Bruhn er det 75 grunneiere som støtter rettssaken moralsk og økonomisk.

– Det er veldig vanskelig å forstå at når Norge selger gass til Polen, så ender det med at man pløyer seg tvers gjennom Danmark for å legge denne ledningen i, sier han til DR.

– Det hadde vært lettere å forstå hvis det hadde vært en motorvei. Ikke fordi det er bedre, men fordi den ville kommet dansker til gode, sier Bruhn videre.

I Norge er det kraftkabelen Northconnect som de siste månedene har skapt størst engasjement. I Danmark skaper gasskabelen Baltic Pipe det samme. Foto: Siri Juell Rasmussen
I Norge er det kraftkabelen Northconnect som de siste månedene har skapt størst engasjement. I Danmark skaper gasskabelen Baltic Pipe det samme. Foto: Siri Juell Rasmussen
Annonse

– Ikke allmenn interesse

Stig Bille Brahe Selby driver med produksjon av raps i Fyn. Han mener staten har satt danskene i taperposisjonen.

Dette er også noe av utgangspunktet for søksmålet. De mener ekspropriasjonen er ugyldig fordi de anser som formålet ikke er av allmenn interesse for Danmark. Hvis de ikke når fram med dette, som vil stoppe hele prosjektet, mener de sekundært at de må få mer i erstatning. Ifølge kringkasteren er bøndene nå tilbud 130.000 danske kroner per kilometer.

– Grundig behandlet

Ifølge prosjektleder ved Energinet Søren Juul Larsen, uttrykker han overfor DR at saken er grundig behandlet hos myndigheter og departement.

Prosjektet er blant annet oppført på EUs liste over prosjekter med særlig europeisk interesse, ifølge Energinet sine egne nettsider. Gasskabelen skal etter planen være klar til bruk i 2022.

Ifølge Energinet sine nettsider mener de at kabelen vil medføre fordeler for Danmark også. Inkludert økt forsyningssikkerhet og noe lavere priser.

Kabelen skal koste opptil 16 milliarder hvor kostnadene vil bli delt mellom Danmark og Polen.

Neste artikkel

Vil bli landets viktigste matkommune – lager plan for styrket jordvern