Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lavere toll på mat fra fattige land

Flere landbruksvarer blir tollfrie, eller får lavere tollsats fra nyttår, melder Landbruksdirektoratet.

Fra 1. januar blir det lavere toll på import av matvarer fra fattige land. Foto: Mariann Tvete
Fra 1. januar blir det lavere toll på import av matvarer fra fattige land. Foto: Mariann Tvete

Dette gjelder varer som blir importert fra fattige land.

Stortinget har vedtatt at Norge skal gi lavere toll på import fra land i GSP-systemet (Generalized System of Preferences). Fra 1. januar blir derfor flere varer tollfrie, eller får en lavere tollsats ved import av land om inngår i dette systemet.

Det gjelder såkalte "GSP+"-land som er lavere mellominntekstland. Varegreuppene som er omfatta av ordninga får 20 prosentenheter lavere tollsatser enn andre GSP-land. For eksempel vil varer som tidligere fikk 10 prosent tollreduksjon, nå få en reduksjon på 30 prosent. Unntaket er kjøttvarer, der blir det bare reduksjon i tollsatsene innenfor de WTO-kvotene som har avgrensa mengde.

Annonse

Det er både matvarer, blomster og fôrråvarer som skal få lavere tollsats. Den fullstendige lista ligger på regjeringas nettsider.

Dette gjelder de nest fattigste landa i GSP-systemet. De fattigste, minst utvikla landa (MUL-land), har alledede tollfritak for de varene som inngår i ordninga.

Fakta om GSP-systemet

Det norske GSP-systemet gjør det mulig for u-land å eksportere varene sine til en lav, eller ingen toll til Norge.

Systemet er i dag satt i drift i 90 land og områder, der omtrent 35 av disse er såkalt minst utvikla land (MUL).

I motsetning til frihandelsavtalene er GSP-ordninga ensidig. Det betyr at eksportører ikke får lavere toll for produktene sine ved eksport til et GSP-land.

KILDE: Landbruksdirektoratet.no

Neste artikkel

Norske politikere pushet for tollfrihet til Ukraina – nå revurderer EU tiltaket