Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kritikk, trusler og forbrytelser mot svenske bønder blir tema for forskningsprosjekt

Trusler og forbrytelser mot husdyrbønder øker i omfang i Sverige, ifølge professor. Nå skal det forskes mer på temaet.

Husdyrproduksjon, som her med storfe, er under press mange steder i verden. Foto: Colourbox

Husdyrprodusenter opplever ulike typer kritikk mot virksomheten via media og tilsynsmyndigheter. Men på et annet nivå forkommer det også trusler, skadeverk og andre kriminelle handlinger som er rettet mot drifta og utøveren, familiemedlemmer og ansatte, heter det i en pressemelding fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

– Dette er svært viktige spørsmål for Sveriges bønder, som opplever stadig mer av trusler, forbrytelser og kritikk mot husdyrproduksjonen. Det rapporteres ofte om disse temaene i media, men det savnes dybdekunnskap om konsekvensene for så vel individer som de foretakene som rammes. Jeg er overbevist om at vår tverrfaglige tilnærming kommer til å føre til både mer kunnskap og forslag til konkrete strategier for tiltak, sier Peter Lundqvist, professor ved Institutt for arbeidsvitenskap, økonomi og miljøpsykologi ved SLU.

Forskningsprosjektet har en budsjettramme på tre millioner svenske kroner og skal gjennomføres i samarbeid med Kungliga tekniska högskolan og bondeorganisasjonen Lantbrukarnas Riksförbund.

Annonse

Tendensen med økende belastning for husdyrbønder gir seg til kjenne ikke bare i Sverige, men også i Europa for øvrig, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, understrekes det i prosjektbeskrivelsen for det forestående forskningsarbeidet.

Forskerne skal kartlegge hvor stort omfanget av trusler og belastninger reelt er for svenske husdyrprodusenter, hvem som konkret står bak og mangler og svakheter i blant annet lovgiving og myndighetenes respons.

Forskningsprosjektet har navnet «Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv». Målet er å fokusere på bøndene – «ikke som offer, men gjennom å vise hvordan de håndterer og agerer i møte med den kritikken og de truslene de utsettes for», heter skriver SLU i pressemeldingen.

En videre ambisjon er å skaffe oversikt over konsekvenser for enkeltindivider og virksomheter, helse og sosiale og økonomiske forhold. Funnene som forskerne gjør skal munne ut i en handlingsplan med konkrete forslag til hva som må gjøres for bedre livskvaliteten for husdyrprodusenter.

Neste artikkel

Derfor bør du spise mer nykål