Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Investerer for første gang i utenlandsk meieri

Statens investeringsfond for utviklingsland (Norfund) investerer rundt 50 millioner kroner i et meieri i Malawi. Det skal hjelpe 10.000 småbønder.

Så mye som én av fem i Malawi er underernært. Norfund mener økt konsum av melkeprodukter kan være et viktig bidrag til å snu denne utviklingen. Foto: Lilongwe Dairy
Så mye som én av fem i Malawi er underernært. Norfund mener økt konsum av melkeprodukter kan være et viktig bidrag til å snu denne utviklingen. Foto: Lilongwe Dairy

Norfund skal bidra til økonomisk utvikling i fattige land. Nå investerer det statlige investeringsfondet for første gang i et utenlandsk meieri: Lilongwe Dairy i Malawi.

Republikken i Sørøst-Afrika, med rett over 19 millioner innbyggere, er rangert som et av verdens minst utviklede land, ifølge FNs utviklingsindeks. Bistand alene står for rundt 25 prosent av brutto nasjonalprodukt, og landbrukssektoren står for nesten 65 prosent av total sysselsetting i landet.

– Målet er å bidra gjennom kapital og aktivt eierskap til at meieriet skal vokse og både gi stabile inntekter til flere bønder og dekke økende etterspørsel etter melkeprodukter med lokal produksjon, sier Ellen Cathrine Rasmussen, avdelingsleder for vekstkraftige virksomheter i Norfund.

1–3 melkekyr pr. bonde

Meieriet Lilongwe Dairy er familieeid og tar imot melk fra over 10.000 småbønder, organisert i 36 ulike samvirkelag. Nå får de altså rundt 50 millioner kroner til utvikling.

Rasmussen forteller at Norfund gjennom investeringen vil videreutvikle meierivirksomheten slik at mange småbønder får omsetning på sin melkeproduksjon. Målet er at økte inntekter skal føre til at bøndene kan jobbe seg ut av fattigdom.

Med mer kapital er planen at meieriet skal investere i større lager, økt pasteuriserings-kapasitet, nye emballasjemaskiner og forbedret distribusjonsapparat ut til forbrukerne, ifølge Norfund.

Flesteparten av bøndene som leverer til Lilongwe Dairy har kun 1–3 melkekyr. Foto: Lilongwe Dairy
Flesteparten av bøndene som leverer til Lilongwe Dairy har kun 1–3 melkekyr. Foto: Lilongwe Dairy
Annonse

Som Nationen tidligere har skrevet er det i Norge i snitt 28 melkekyr per melkegård. Våre naboer til Sverige er oppe i et snitt på 94 melkekyr pr. bruk. Til sammenligning har de aller fleste bøndene som leverer til Lilongwe Dairy mellom 1–3 melkekyr.

Meieriet ønsker ifølge Norfund å gi finansiering til småbrukere slik at kapasiteten kan økes og at bøndene kan kjøpe flere kyr. Norfund planlegger selv å delfinansiere kyr og opplæring.

– Vil bidra til å erstatte import

Befolkningen i utviklingslandet i Sørøst-Afrika er også herjet av underernæring. Ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) er så mye som 18,8 prosent underernært.

Norfund forteller at økt konsum av melkeprodukter kan virke inn som et positivt bidrag, men legger til at markedet så langt er ganske lite. Samtidig er det, ifølge dem, forventet sterk vekst på meieriprodukter i Malawi de nærmeste årene.

– Ved å legge til rette for økt produksjon og høyere kvalitet basert på lokalt produsert melk, vil investeringen også bidra til å erstatte import. Dermed styrkes både matsikkerhet og Malawis handelsbalanse, sier Ellen Cathrine Rasmussen.

– Norfund vil gjennom aktivt eierskap også bidra til å profesjonalisere driften av bedriften gjennom å innføre bedre strukturer og kontrollmekanismer, og få på plass systemer for matsikkerhet og avfallshåndtering, som både kan redusere utgifter og øke inntektene, fortsetter hun.

Norfund har i flere år investert i landbrukssektoren i utviklingsland, men det er først i nyere tid at strategien ble lagt om og fokuset ble rettet mot å investere mer i bedrifter høyere opp i verdikjeden.

– Vi ser at vi kan gjøre en stor forskjell gjennom å investere i bedriftene som gjør det mulig for småbrukere å selge sine produkter, sier Rasmussen.

Neste artikkel

Julie (29) har strenge regler for hva som puttes i handlekurven: – En stille kamp mot kjedene