Inntektene til amerikanske bønder halvert på fire år

Nettoinntektene til amerikansk landbruk har falt med 50 prosent siden toppåret 2013. Mange bønder tar opp lån for å holde gården gående.

Sliter: Amerikansk landbruk har inntektsproblemer. Samtidig sliter eiendomsmeglere som Will Moore (bildet) med å omsette jord i bygdeamerika. Foto: Preston Keres / USAs landbruksdepartement

Lave råvarepriser, usikkerhet i eksportmarkedene og framveksten av sterke konkurrenter i blant annet Russland og Kina gjør det vanskelig for amerikanerne.

Seksti milliarder borte

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Trusselen fra kugalskap