Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

IMF: Brexit kan gi mer ustabil verdensøkonomi

Brexit uten skilsmisseavtale mellom Storbritannia og EU kan «negativt påvirke markedet», mener IMF.

Verdensøkonomiens stabilitet er under stadig større press som følge av handelskonflikter, advarer Det internasjonale pengefondet (IMF).

«Farlige understrømmer» utgjør en økende trussel mot verdensøkonomien, heter det i IMFs Financial Stability Report, som ble lagt fram under IMFs årsmøte på Bali i Indonesia tirsdag.

Rapporten er blant de mest omfattende undersøkelsene som er gjort av banknæringen og markedene siden finanskrisen.

Brexit uroer

Annonse

Bankene er langt bedre rustet nå enn de var i 2008. Men økte handelsspenninger bidrar nå til ny risiko. Ytterligere skritt mot handelskrig kan «i betydelig grad skade global vekst», advarer IMF, som viser til at man de siste månedene allerede har begynt å se negative tegn.

Også andre risikomomenter trekkes fram i rapporten. Brexit uten skilsmisseavtale mellom Storbritannia og EU kan også «negativt påvirke markedet», mener IMF, som viser til at man ved et slikt scenario kan risikere fragmentering av valutamarkedene i Europa.

Må har mer penger

IMF oppfordrer den britiske sentralbanken Bank of England til å stå klar til å trykke opp mer penger dersom det skulle bli nødvendig, melder BBC.

I en separat rapport har IMF pekt på Storbritannias høye gjeld og lave statsverdier. Storbritannia solgte unna mange av de statlige selskapene på 1980- og 90-tallet, og har samtidig ikke etablert et fond fra sine oljeinntekter, i motsetning til det Norge har gjort, påpeker IMF.

Blant ledende industrialiserte land er det bare Portugal som er i en verre situasjon enn Storbritannia, mener IMF.

Neste artikkel

Partifeller mener Mays mistillit-resultat er dårlig