Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hver fjerde gris kan komme til å dø av svinepest, ifølge Verdensorganisasjonen for dyrehelse

Den afrikanske svinepesten er den største trusselen mot kommersielt svinehold noensinne, advarer presidenten i Verdensorganisasjonen for dyrehelse.

Svinepesten er en alvorligtrussel for grisehold verden over, ifølge Verdensorganisasjonen for dyrehelse. Foto: Monika Aaserud
Svinepesten er en alvorligtrussel for grisehold verden over, ifølge Verdensorganisasjonen for dyrehelse. Foto: Monika Aaserud

Rundt én firedel av grisene i verden forventes å dø av afrikansk svinepest mens myndighetene strever med en kompleks sykdom som sprer seg raskt i en globalisert tid. Det var budskapet til president i Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE), Mark Schipp, da han talte til media i Australia forrige uke, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Verdens dyrehelseorganisasjon

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) er en av tre internasjonale standardsettende organisasjoner som er særskilt referert i SPS avtalen under WTO.

Det er i dag 178 medlemsland i OIE, Norge er ett av dem.

Hvert medlem er representert med en delegat fra hjemlandet. Som oftest er dette sjef for veterinærmyndighetene i det landet. Mattilsynet har ansvaret for å bekle rollen som norsk delegat.

OIE er ikke underlagt FN-paraplyen.

Kilde: Mattilsynet

Tror det finnes svin i framtida

Afrikansk svinepest er en alvorlig smittsom virussjukdom hos gris, men som ikke smitter til mennesker.

– Jeg tror ikke vi kommer til å miste dyrearten, men dette er den største trusselen mot kommersielt svinehold vi noensinne har sett. Og det er den største trusselen mot et kommersielt dyrehold i vår generasjon, sier Schipp ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg til presidentvervet i OIE er Schipp ansatt som «Australian Chief Veterinary Officer», som er den øverste stillingen som offentlig veterinær i Australia.

En rask nedgang i antallet svin på verdensbasis kan også føre til matmangel og en kraftig økning i prisen på svinekjøtt. I tillegg kan det gi mangel på mange av de andre produktene som lages av svin, som for eksempel det blodfortynnende legemiddelet heparin, advarer Schipp.

Annonse

I USA, som i 2018 var verdens største eksportør av svinekjøtt, er uroen for et utbrudd stor. Scott Dee i Pipestone Veterinary Services sier for sin del at han tror at sjukdommen allerede er kommet til landet, til tross for iherdig innsats fra myndighetene, ifølge avisa Global Meat News.

– Sjansen for at vi klarer å holde viruset ute av Nord-Amerika er veldig liten. Vi importerer mange produkter fra Kina, og viruset kan overleve i dem. Min antakelse er at viruset allerede er kommet inn i landet og også gjør det regelmessig via havnene, sier Dee til avisa.

Sprer seg i Europa

Sjukdommen er enn så lenge ikke registrert i Nord-Europa. Sjukdommen ble oppdaget i EU i 2014. I fjor fikk svinepesten fotfeste i Kina, som er hjemland for halvparten av grisene i verden. Her er minst 1,2 millioner griser avlivet siden sommeren 2018.

Flere hundre tusen griser er i høst avlivet i Bulgaria og Romania, rundt 10 prosent av de to EU-landenes svinebesetning. Italia, Latvia, Litauen, Polen, Serbia, Ukraina og Slovakia, har også registrert utbrudd av svinepest i år. Flere land i Asia har også fått påvist sjukdommen.

I Kina er prisen på svinekjøtt nær doblet på ett år, ifølge Associated Press. To tredeler av svinekjøttet som spises i verden, spises nettopp i Kina. Når kineserne kjøper svin fra andre deler av verden, fører det til at prisene stiger globalt.

– Det er flere land som mangler svin, og det har ført til at man velger alternative proteinkilder. Det fører også til at prisen øker på proteiner generelt, sier Schipp.

Neste artikkel

Fatland og matkjeder støttar forslaga: – Ser ingen trussel