Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– En masseutryddelse av arter er i gang

En menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang, mener Bob Watson, som leder det internasjonale naturpanelet IPBES.

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte avskogede områder i regnskogen på Sumatra i Indonesia i 2015. Ødeleggelse av regnskog er en trussel mot svært mange forskjellige arter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg (H) besøkte avskogede områder i regnskogen på Sumatra i Indonesia i 2015. Ødeleggelse av regnskog er en trussel mot svært mange forskjellige arter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Watson og andre eksperter fra IPBES har denne uken vært samlet til møte i Oslo. Her har de jobbet med innholdet i flere rapporter som det FN-støttede organet er i ferd med å utarbeide.

Hovedtemaene er biologisk mangfold, forringelse av landområder og tilstanden til jordas økosystemer. Watson understreker at situasjonen er alvorlig.

– Tapet av arter skjer mellom hundre og tusen ganger raskere enn det som ville vært naturlig, sier han til NTB.

Klimaendringer og overfiske

Dyre- og plantearter trues både av forurensing og menneskeskapte klimaendringer. Skog hogges for å gjøre plass til mer jordbruk, og mange fiskebestander er rammet av overfiske.

I tillegg er mange arter truet av nye arter som mennesker har brakt inn i deres leveområder.

Både miljøvernere og forskere har advart om at en ny masseutryddelse av arter er igangsatt. Tidligere i jordas historie kjenner man til fem slike utryddelser, som ble utløst av naturlige årsaker. Den mest kjente tok knekken på dinosaurene for 66 millioner år siden.

Hvorvidt det er riktig å kalle dagens situasjon en ny, menneskeskapt masseutryddelse, er det delte meninger. Men Watson støtter denne begrepsbruken.

– Jeg synes ikke det er noen overdrivelse. Masseutryddelsen er allerede i gang, og den er forårsaket av mennesker.

– Kan true matproduksjonen

Annonse

Formålet med IPBES er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.

FNs klimapanel (IPCC) var en viktig inspirasjonskilde da IPBES ble opprettet i 2012, og Watson er selv tidligere leder for IPCC.

I likhet med klimapanelet skal IPBES' rapporter gjøre det lettere for politikere å ta gode beslutninger. Watson mener det er viktig å få fram hvordan miljøødeleggelse og utryddelse av arter også rammer mennesker.

– Dette kan true både matproduksjon og tilgang til vann, sier han.

Delrapportene som IPBES-forskerne har jobbet med i Oslo, skal danne grunnlag for panelets første hovedrapport i 2019. Om lag tusen forskere fra hele verden deltar i arbeidet.

– Vi forteller ikke regjeringer hva de bør gjøre, men presenterer alternativer som de kan velge å iverksette, sier Watson. (©NTB)

Neste artikkel

Norsk skognæring kan få klimakrav fra EU