Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arla økte omsetningen til 100 milliarder kroner

Økt omsetning har gitt økte melkepriser for Arla-bøndene.

Bondeeide Arla er størst i verden på produksjon av økologiske meieriprodukter. Foto: Svein Egil Hatlevik
Bondeeide Arla er størst i verden på produksjon av økologiske meieriprodukter. Foto: Svein Egil Hatlevik

Arla-konsernets omsetning økte med 8,1 prosent til 10,3 milliarder euro i 2017, skriver meierisamvirket i en presemelding. Omsetningen omregnet til norske kroner er på 99,7 milliarder.

Arla eies av rundt 11.200 melkebønder fra Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Belgia, Luxemburg och Nederland. Selskapet er Europas største meieriselskap.

– Vi har levert et stabilt resultat i 2017, takket være en bra balanse mellom varemerker, kategorier og markeder som øker tilveksten. Viktigst av alt var at vi dermed kunne betale ut en betydelig høyere melkepris til eierne og styrke balansen – noe som kommer til muliggjøre de store investeringene vi planlegger i 2018, sier konsernsjef i Arla Peter Tuborgh i pressemeldingen.

Mer penger til eierne

Melkeprisen ut til Arla-bøndene økte i 2017 med 27 prosent. Det har vært kjærkomment for eierne i alle landene hvor Arla henter råvarer, siden prisnivået på melk har vært både lavt og ustabilt i flere år.

Mer penger til melkeprodusentene synes også i resultatet til Arla. Produksjonsutgiftene steg med 12 prosent, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau. Dermed gikk netto resultat ned 16 prosent og endte på 299 millioner euro, noe som tilsvarer 2,8 milliarder norske kroner.

Riktignok har starten på 2018 gitt et stort i bøndenes betaling for melka, men Tuborgh sier til den danske avisa Landbrugsavisen at han venter at prisene vil stabiliseres og forhåpentligvis også stige i etter sommeren.

– Men det er enda litt tidlig, så jeg tør ikke uttale meg altfor offentlig om det, sier Tuborgh til avisa.

Arla eier flere varemerker, blant annet Arla, Lurpak og Castello. Alle disse varemerkene økte i omsetning i 2017. Mest økte produkter solgt under varemerket Arla; her gikk omsetningen opp 10,1 prosent.

Annonse

En undersøkelse fra i fjor konkluderte med at Arla er Nordens tiende mest verdifulle merkevare.

Øker i fjerne markeder

Arla trekker fram oppgang fra skyr i mange markeder, i tillegg til lansering av en ny proteindrikk i flere nye land og vekst for kremost i USA som drivere av veksten i fjor. Selskapet har også satt i salg økoligisk melk i flere land i Midtøsten.

Arla har de siste årene lagt ambisiøse planer for vekst også utenfor hovedmarkedene i Nord-Europa. Selskapet har trappet opp innsatsen i USA og Nigeria, Midt-Østen og Kina. Også Russland har stått på lista over land som skal sikre Arla videre vekst, men her er selskapet avhengig av at handelsbiokotten mot landet, som har vart siden 2014, blir opphevet.

Finansdirektør Natalie Knight i Arla. Foto: Ara
Finansdirektør Natalie Knight i Arla. Foto: Ara

Avdelingen Arla International utgjør 16 prosent av samvirkets omsetning. Her var det en omsetningsøkning på 13 prosent og en sum på 1,6 milliarder euro, eller rundt 15 milliarder kroner.

Øker også i kjernemarkeder

Arla International tjener mer penger på økt etterspørsel etter melk i Afrika sør for Sahara, øko-melka i Midtøsten og på meierivarer i Kina, hvor selskapet mener det er mulighet for enda større vekst for europeiske selskaper, siden forbrukernes tillit til hjemlig produserte varer er lav.

– Den strategiske utvidelsen av varemerker og geografisk spredning har vært med på å forbedre det økonomiske resultatet, sier Arlas finansdirektør Natalie Knight.

Nord-Europa er fortsatt det viktigste markedet for Arla. Omsetningen her økte med 3,9 prosent og var på 6,6 milliarder euro, tilsvarende 63 milliarder norske kroner. Rundt halvparten av omsetningen er fra Danmark og Sverige.

Neste artikkel

Fjellsenter auka billettinntektene med 80 prosent