Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arla foreslår å gi hele overskuddet til bønder

Etter tørkesommeren mener styret i meierisamvirket Arla at hele overskuddet for 2018 bør betales ut til medlemmene.

Ost produsert av Arla. Foto: Svein Egil Hatlevik
Ost produsert av Arla. Foto: Svein Egil Hatlevik

Det er styret i Arla som har fremmet forslaget. Det skal opp til behandling i representantskapet, som er meierikonsernets høyeste organ, i oktober, ifølge en pressemelding.

Arla Foods er et selskap som eies av om lag 11.200 melkebønder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Belgia, Luxemburg og Nederland. Tørken i sommer har rammet bønder hardt i alle disse landene.

Selskapet venter at netto overskudd for 2018 kommer til å være på mellom 2,8 og 3,1 milliarder kroner.

Annonse

Det er vanlig at Arla etterbetaler medlemmene deler av overskuddet, slik som også andre kooperativer gjør, men å betale ut hele overskuddet vil være et ettårig brudd på selskapets konsolideringsstrategi.

Hvis forslaget også bifalles av representantskapet, vil den ekstraordinære utbetalingen finne sted i mars neste år, ifølge pressemeldingen.

– Som bondeeid foretak er vi engasjert i bøndenes situasjon, og vi er bevisst på at sommerens tørke i Europa er ekstraordinær. Vi foreslår derfor et ekstraordinært tiltak. Styret er fornøyd med den positive utviklingen av selskapets balanse, som gjør dette forslaget mulig, sier styreleder i Arla, Jan Toft Nørgaard fra Danmark.

Jan Toft Nørgaard er styreleder i Arla. Foto: Arla
Jan Toft Nørgaard er styreleder i Arla. Foto: Arla

Neste artikkel

Skattelistene: Inntektshopp for småbrukartopp og tap på svin