For regjeringspartiene Ap og Sp er det gunstig å kunne krydre valgkampinnspurten med lekkasjer fra det kommende statsbudsjettet. Tirsdagens store nyhet var at maksprisen på barnehageplass kuttes ned til 1500 kroner i alle kommuner som har I resten av landet settes barnehageprisen ned til 2000 kroner i måneden.

Det er et godt grep å forklare tiltaket med at staten nå får inntekter fra grunnrenteskatten på havbruk. Regjeringen viser på aller mest pedagogiske måte at vel er skatten utskjelt, men den betyr penger inn til fellesskapet - som igjen gjør omfordeling mulig.

Det er selve grunnprinsippet, også for den omstridte lakseskatten: De med «sterkest rygg», som Trygve Slagsvold Vedum gjerne kaller laksemilliardærene, bærer tyngst, mens de som trenger det mest også får mest.

Slik gjør Ap og Sp en politisk prioritering som har reell, økonomisk betydning for mange som sliter med rentehevinger og dyrtid. En familie med to barn kan fra 1. august 2024 spare i underkant av 20.000 kroner i året målt mot i dag. I de mest spredtbygde distriktskommunene blir prisen halvert, slik at innsparingen for en tobarnsfamilie blir 28.050 kroner årlig.

Betydningen for lommeboka er tydelig. Kanskje vil flere se seg råd til å la barna bli blant de 300.000 ungene som i dag går i barnehagen. Den universelle velferdsordningen er viktig for sosialisering og opplæring, for språk og inkludering, og for begge foreldrenes mulighet til å delta i arbeidslivet og dermed bidra til sysselsetting og verdiskaping.

I tiltakssonen i Troms og Finnmark har regjeringen allerede gjort barnehage gratis. Gratis er det også for barn nummer tre i hele landet. Legger man til søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer to, vil makspris per måned aldri overstige 3400 kroner, uansett hvor mange barn en familie har i barnehagen samtidig.

Når Ap og Sp vil bruke tre milliarder kroner årlig på dette nye kuttet, er det ikke minst et kraftfullt distriktspolitisk tiltak. De 212 kommunene som prioriteres spesielt, er nettopp der det er vanskeligst å opprettholde folketall og fødselstall. Lavere barnehagepris vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i distriktet.

Senja-ordfører Tom-Rune Elieussen (Sp) er blant dem som roser priskuttet på barnehager og tror det kan gi tilflytting til kommunen. Så vil det vise seg om det er kraftig nok til å gi regjeringspartiene medvind inn i valgkampinnspurten.

Barnehagesatsingen er aktiv politikk for å styrke bosetting og aktivitet i hele landet. Trygve Slagsvold Vedum viser at han mener alvor.