Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venstre åpner for blyhagl

Venstre foreslår å endre dagens totalforbud mot bruk av blyhagl i Norge.

Det ble innført forbud mot produksjon, import, eksport, omsetting og bruk av blyhagl 1. januar 2005. Venstre skriver i sitt programforslag før neste års landsmøte at partiet vil oppheve forbudet mot blyhagl i jakt utenfor våtmarkene. Programutkastet er nå ute på høring.

Greit på fjelletDet er lokallaget Haram Venstre som har gått i bresjen for at partiet skal endre dagens lovverk som rammer småviltjegere. Tidligere har Venstre-politikerne Christian Holstad Lilleng fra Råde i Østfold og Mikkel Dobloug fra Nord-Fron kommune foreslått å oppheve blyforbudet på jakt utenfor våtmarkene.

- Etter en vurdering har Venstres programkomité kommet til at det er vanskelig å finne tungtveiende faglige argumenter for å bruke annen ammunisjon, som sikrer like human jakt som blyhagl gjør, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

Les også: Forsvaret kjøper miljøammunisjon

Blyhagl forurenser mer enn alternativ hagl, men Venstre mener at så lenge blyhagl skal brukes på fast grunn, slik som på høyfjellet, så er det forsvarlig og dagens regelverk kan lempes på.

- Vi kommer ikke til å oppheve forbudet om å bruke blyhagl på skytebaner. Vi går også inn for et forbud mot å bruke blyhagl i våtmarksområder, som er mer sårbare for forurensing, sier Breivik.

Dårligere egenskaperEtter at forbudet trådte i kraft 1. januar 2005 har norske småviltjegere brukt patroner med stålhagl. Metallet forurenser mindre enn bly, men samtidig er skyteegenskapene annerledes, spesielt over avstander på 25 meter.

Les også: 95 prosent av elgjegerne bruker blyammunisjon

Annonse

Venstre er av den oppfatning at det er mer humant å skyte med hagl av bly enn andre materialer.

- Blyhagl er mer stabilt fordi haglet er tyngre. Slike hagl er mer effektive når det treffer viltet, i tillegg til at treffprosenten er høyere. Dermed får man færre skadeskutte dyr, sier Breivik.

- Hvordan kan Venstre, som markedsfører seg som et miljøparti, gå inn for å tillate blyhagl igjen, når forurensingsrisikoen er kjent?

- Standpunktet som programkomiteen har sendt på høring er ikke blitt endelig vedtatt år, sier Breivik.

Les også: Store mengder bly målt i elgkjøtt

- Forslaget skal gjennom en omfattende prosess i partiet og eventuelle innvendinger skal diskuteres. Så får vi se hva det endelige resultatet blir før landsmøtet vedtar nytt fireårsprogram i april, sier han.Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif), som er myndighetenes faginstans i miljøspørsmål og som håndhever forbudet mot bruk av blyhagl, opplyser at blyhagl er en kilde til forurensing. Les mer om miljøfaren knyttet til bluhagl i eavisa til Nationen for mandag 17. september. Den kan kjøpes her.

Neste artikkel

Trump: – Parisavtalen fungerer tydeligvis ikke så bra for Frankrike