Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Liv i fjøsan med Låwe i Steigen

I Steigen har den berømte grafittikunstneren Mr Nobody fra New York dekorert låvedøra til Lillian Låve Selvik. Hun har vært med i prosjektet «Liv i fjøsan».

Lilian er ikke alene om å ha deltatt i det spennende tiltaket. I alt ti låveiere i Nordland har deltatt i prosjektet som startet i 2009 og ble avsluttet den 31. januar i år.

Og flere av prosjektfjøsene i Nordland har virkelig fått nytt liv ettet rehabilitering selv om ikke alle er kommet like langt. Ifølge prosjektleder hos fylkesmannen i Nordland, Torger Karlsen, har målet vært å gi et nytt- nærings- og eller kulturelt innhold. Tre av fjøseierne kommer fra Steigen kommune, to fra Hamarøy og fem fra Hattfjelldal.

I en ny bok får leserne anledning til å følge utviklingen med å skape «Liv i fjøsan».

Viktig drahjelp

Lillian Låve Selvik sier til nationen.no at det aktuelle prosjektet har vært helt avgjørende for å komme videre med restaureringen av den gamle driftsbygningen som hun var heldig å få kjøpt i barndomstraktene i Steigen kommune.

Sentralt i tunet står låven som nå er ombygget til både å bli bolig og formidlings- og utfoldelsesarena for kunstneriske aktiviteter. Lilians erfaring fra tidligere restaureringsprosjekter har kommet godt med. Det samme har hennes kunstneriske interesse for materialbruk og sammensetninger.

Etter restaureringen inneholder låven moderne oppholdsrom og utstillingsplass for rulerende kunst. Gjestene får tilgang på trådløst nettverk, bad med marmorfliser og flere andre bekvemmeligheter.

Ut på legd

Lillian visste hva hun ville, men restaureringen har kostet mye. Totalt har hun brukt 2,5 millioner kroner på restaurering og videreutvikling av låven. - Det har kostet så mye at jeg har bodd på legd i en periode nå, det har sammenheng med at jeg har leid ut huset på gården, sier Lilian.

Hun håper å flytte tilbake til hjemmet sitt, men vurderer samtidig om hun skal leie ut huset i ett år til. Lillian forteller at hun delvis har campet på låven også om vinteren med flere minusgrader.

Ny bruk

Annonse

Det er utgitt en egen bok om det spesielle fjøsprosjektet i Nordland. Forfatteren er en som kjenner landbruket godt. Det er Dag Jørund Lønning, rektor og dr.philos i sosialantropologi/prosessfilosofi og ekspert på menneskelig nyskapning. Lønning har gitt ut en rekke bøker om bygde- og næringsutvikling. Han er til daglig rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren.

Godt eksempel

I "Liv i fjøsan"-prosjektet er Skjelstad kunst- og kulturgård et godt eksempel på et vellykket bygdeutviklingsprosjekt som ifølge Lønning, egentlig handler om og bygger på menneskelig interesse.

Lønning skriver at med utgangspunkt i denne oppskriften oppstår de til nå utenkte tanker og nye ideer som skal gi fraflyttingstruede utkantbygder en lysere framtid. Prosjektet i Nordland har kostet over fem millioner kroner. Pengene har blant annet gått med til støtte for den enkelte aktør som har fått inntil 200.000 kroner som et bidrag til restaureringen.

Nyttige erfaringer

Prosjektet er nå avsluttet og det gjenstår å se hvordan erfaringene fra de tre kommunene kan komme til nytte i resten av fylket. Karlsen sier at erfaringene fra Nordland også bør kunne være nyttig for gårdbrukere med tomme låver i resten av landet.

Talende bilder

Boken om «Liv i fjøsan» forteller på en spennende og god måte om forfall, forandring og fornyelse. Den er utgitt på press forlag og bildene i boka er tatt av den kjente fotografen Rune Johansen.

I forordet til boken skriver Lønning at man kan ikke ta for gitt at tomme fjøs kan brukes til noe «nytt» eller på noe vis forlange at de skal brukes til noe nytt.

Det nye kan ikke forhåndsprogrammeres og bestilles. Det må skapes gjennom menneskelig engasjement, ifølge Lønning.

Neste artikkel

Den Stolte Hane skal sørge for eggproduksjon i Haiti