Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kystvakten inn i 2013 med flere skip ute av drift

Problemene for Kystvaktens indre beredskap fortsetter de første månedene inn i det nye året. Fire av fem skip i Nornen-klassen vi ligge til kai til midten av februar.

En rekke tekniske problemer har gitt Kystvaktens «spisse ende» store utfordringer med å opprettholde beredskapen i høst og vinter. I november lå seks av fjorten skip til kai på grunn av skader eller vedlikehold. Det tre år gamle skipet KV Barentshav har hatt et lengre verkstedopphold på grunn av en grunnstøting, men det er de fem år gamle Nornen-skipene som har gitt sjøoffiserene flest rynker i pannen. Har sporet problemene

Alle de fem skipene, som utgjør hele beredskapen til Indre Kystvakt, har hatt tekniske problemer i høst. - Vi har kommet til bunns i en del av de tekniske årsakene som har satt dem ut av drift, men fire av fartøyene blir liggende til kai til midten av februar, sier flaggkommandør og sjef for Kystvakten, Lars Saunes til NTB. Dette gjør at Kystvakten også i begynnelsen av 2013 må prioritere strengt for å opprettholde et minimum av beredskap. De overtar også fartøyet SHV Magnus Lagabøte fra Sjøheimevernet, som bøter på situasjonen i kystnære områder. Andre deler av Kystvaktens flåte har også en mer fleksibel rolle i olje- og forurensingsberedskapen fram til Nornen-klassen er fulltallig igjen. Innfasing av helikoptre

2013 får Kystvakten endelig startet innfasingen av de nye NH90-helikoptrene, som skal erstatte de over 30 år gamle Lynx-helikoptrene. De ble bestilt allerede for ti år siden, men har vært rammet av forsinkelser. - Forsvaret har nå fått levert to stykker, og et tredje kommer på nyåret. Vi kommer til å bruke året på integrasjon, avklare utstyrsbehov, teste vinsjer og prosedyrer - alt som trengs for å drifte dem på en sikker måte. Så vil de gradvis bli mer og mer operative i løpet av året, sier Saunes. Åtte av de bestilte NH90-helikoptrene skal leveres til Kystvakten, mens de siste seks skal til Sjøforsvarets fregatter. De skal etter planen være fullt operative i løpet av 2014, men forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) varslet at andre alternativer er aktuelt dersom NHIndustries ikke klarer å levere. Flyttet til Sortland

Annonse

Kystvakten har i 2012 vært gjennom sin største omstilling siden etableringen i 1977. De to skvadronene Nord (Sortland) og Sør (Bergen) er lagt ned, og hele staben er flyttet fra Oslo til Sortland. - Dette har vi gjennomført innen gitte tidsfrister og innenfor tildelte budsjettrammer uten at fartøyer og fly er blitt berørt, skriver Saunes i sin årsoppsummering. Flaggkommandøren er også fornøyd med den vellykkede innføringen av et helhetlig sikkerhetssystem for hele Kystvakten 2012. En av fire fikk reaksjon

Av rundt 1.700 inspeksjoner Kystvakten foretok i 2012, ble det gitt advarsler i ett av fire tilfeller. I 39 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har medført anmeldelse eller oppbringelse til norsk havn for bevissikring. Totalt har Kystvakten mottatt 49.000 henvendelser i løpet av året, over 10 prosent flere enn toppåret 2010. - Noe av forklaringen til denne økningen er flere henvendelser knyttet til seismikk, men det antas også å være et resultat av et historisk godt fiske, hvor det tidvis har vært trangt om plassen på fiskefeltene, sier Saunes. Totalt 171 søke- og redningsaksjoner har fått hjelp av Kystvakten i løpet av året. (©NTB)

Neste artikkel

Vannkrise i Alvdal – kommunen sier de har kontroll