Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-dom kan gi norsk utdanningsstøtte til utlendinger

Norge kan bli tvunget til å betale utdanningsstøtte til personer som bare har jobbet i Norge i kort tid. Tre nye EU-dommer i Tyskland, Nederland og Danmark åpner for at langt flere enn norske studenter har krav på utdanningsstøtte fra Norge.

-Dette viser at EØS-avtalen gjør at vi nøye bør tenke gjennom hvordan vi utformer våre sosiale støtteordninger, sier professor i Europa-rett ved Universitetet i Oslo, Finn Arnesen, til Dagbladet. Finn Arnesen sier at dommene også gir mulighet for at barna til arbeidsinnvandrere fra EU kan ha rett på norsk studiestøtte, selv om de aldri har vært i Norge. Dermed kan man se for seg at barn av polske arbeidere kan studere i Polen med norsk studiestøtte. Denne rettigheten vil gjelde alle barn under 21 år, eller familiemedlemmer som er eldre hvis de blir forsørget av dem som jobber i Norge, som for eksempel ektefeller. Ingen er ennå helt sikre på hvordan de tre dommene skal tolkes, men det er ingen tvil om at det vil få store konsekvenser for norsk studiestøtte, skriver Dagbladet. Kunnskapsdepartementet er enig i at den danske dommen vil få konsekvenser, men er ikke sikker på hvordan den skal tolkes. -Denne avgjørelsen vil få konsekvenser også for vår praktisering av reglene, og vi er i ferd med å vurdere hvilke endringer som må gjøres og hvilke konsekvenser dette kan få, skriver Kunnskapsdepartementet til Dagbladet. Departementet har ingen anslag på hvor mange som kan ha krav på utdanningsstøtte eller hva dette vil koste. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Vil ha meir utdanning til grensa som tryggleikstiltak