Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elveeiere protesterer mot rotenon i Driva

Driva elveeigarlag protesterer kraftig mot planene om å bygge fiskesperre og bruke fiskegiften rotenon for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i elva Driva i Møre og Romsdal.

Kravet om at slike tiltak ikke må gjennomføres blir satt fram i brev fra Driva elveeigarlag til Miljøverndepartementet og Sunndal kommune. Sammen med brevene følger lister der 100 personer i Sunndal - grunneiere og rettighetshavere til fiske i Driva - protesterer mot at det blir bygd fiskesperre i Snøvassfossan, en forberedelse til rotenonbehandling av vassdraget, som i lengre tid har vært plaget av hybridfisk og parasitter. Listene med underskrifter betyr i praksis 100 prosent oppslutning blant elveeierne, både ovenfor og nedenfor en tenkt fiskesperre, blir det påpekt. - Fatalt feilgrep

Bygging av fiskesperre i Snøvassfossan i Sunndal og senere kjemisk behandling med rotenon vil være et «fatalt feilgrep» og et «gigantisk sløseri med penger» hevder Driva elveeigarlag i brevet til Miljøverndepartementet.

Videre blir det hevdet at de planlagte tiltakene vil virke ødeleggende for næringsinteresser og trivsel i Sunndal. Lagets leder, Inger Marit Romfo, har undertegnet brevet. Hun ber om et møte med departementets politiske ledelse for å legge fram elveeiernes syn på det omstridte prosjektet. Motstandsdyktighet

Brevet inneholder også kritikk av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, de to instansene som arbeider med planene om fiskesperre og rotenonbehandling. Kritikken er dels basert på at forundersøkelser som er foretatt, hevdes å bare dreie seg om sperrebygging og plassering av fiskesperren, og ikke vurderinger av muligheten for å lykkes med rotenonbehandling.

LES OGSÅ: Elveeiere i Sunndal sier nei til rotenon mot lakseparasitter

Annonse

Dessuten blir det hevdet at laksestemmen i Driva er i ferd med å utvikle motstandsdyktighet mot Gyrodactylus salaris. Her blir det også vist til erfaringer fra Drammensvassdraget. Driva elveeigarlag mener at fangststatistikken for Driva og Drammensvassdraget er «et prov» på at motstandsdyktighet mot Gyrodactylus hos laks er under utvikling. «Naturen er allerede kommet et godt stykke på vei mot selvreparasjon», hevder elveeierne og stiller seg undrende til at DN og Fylkesmannens miljøvernavdeling vil «knuse» dette verdifulle genetiske materialet gjennom rotenonbehandling. Mislykkede forsøk

I brevet til Miljøverndepartementet peker Driva elveeigarlag på at Rauma og Steinkjervassdraget har vært infisert av Gyrodactylus i 17 år og Lærdalsvassdraget i 15 år, og at flere gjentatte behandlinger med aluminiumsulfat og/eller rotenon har vært mislykket i disse vassdragene. Slik ser elveeierne på framtidsutsiktene: «Driva er langt mer komplisert enn disse. Om det blir bygget fiskesperre i Snøvassfossan, ser vi for oss en mannsalder med gjentatte, mislykkede forsøk med kjemisk behandling, inntil man en dag må gi opp.» (©NTB)

LES OGSÅ: Rotenon mot gjedde i Telemarkskanalen

Neste artikkel

Rekordhøy fiskeeksport i oktober