Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler buejakt i Norge

Treårig forsøk med buejakt bør startes, mener Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Dersom Miljøverndepartementet følger anbefalingen, blir det klart for buejakt på vilt i Norge. Med kraftige buer og sylskarpe piler felles det i dag hjort og rådyr både i Finland og Danmark, og svenskene har igangsatt forsøk med buejakt.

Grunneier- og jegerorganisasjonene har søkt om et prøveprosjekt, og spørsmålet var på høring i fjor høst. Samtlige fylkeskommuner var positive.

- Mange er skeptisk, men de fleste aksepterer en prøveordning for å skaffe kunnskap, sier seksjonssjef Roar Skuterud i DN.

Det kan bli aktuelt å prøve buejakt i et avgrenset område, på et bestemt antall vilt, eller for en avgrenset mengde jegere.

Ikke mer skadeskyting

Med rifle kan viltet felles trygt på over 100 meter. Kritikerne av buejakt peker på at buejegerne må så nær som 30 meter for å kunne felle viltet, og at det øker sjansen for skadeskyting.

Annonse

I Danmark har viltmyndighetene imidlertid funnet at buejakt på rådyr, som har vært tillatt siden 1998, har en skadeskytingsprosent omtrent som vanlig jakt.

Har område

Skogn folkehøgskole har i flere år tatt med sine elever til USA for å jakte rype, kalkun, hjort og prærieulv med bue.

-Ytterøy er er perfekt sted for et forsøk med buejakt, sier lærer Lars Waade til Adresseavisen. Øya har en tett rådyrbestand, og vil gi oversiklige forhold for et prøveprosjekt.

Et slikt prosjekt vil kreve endring av viltloven, og det vil ta tid før et forsøk kommer i gang, varsler DN.

Neste artikkel

Svinenæringen lover å skjerpe seg