Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bygdeungdomslagets nye ledere

22 år gamle Gunn Jorunn Sørum fra Hedmark fikk flest stemmer under ledervalget på årsmøtet til Norges Bygdeungdomslag.

Årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag (NBU) har besluttet at organisasjonens nye leder skal være Gunn Jorunn Sørum.

22-åringen som kommer fra Veldre i Ringsaker i Hedmark fikk 127 av de 137 stemmene på årsmøtet. Ti stemmer var blanke.

- Jeg er veldig ydmyk over den tilliten organisasjonen har gitt meg, sier Sørum i en pressemelding.

Hun er ikke ukjent med arbeidet til Norges Bygdeungdomslag. Hun har tidligere vært nestleder og 1. vara til plass i sentralstyret. I tillegg har hun også hatt verv lokalt og regionalt.

Til daglig studerer Sørum statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, men hun vil nå ta permisjon fra studiene for å konsentrere seg om ledervervet på fulltid.

Annonse

- Med stortingsvalget til høsten er det viktig at saker som angår ungdom på bygda blir satt på dagsorden. Vi må få partiene til å snakke om sin politikk som angår disse områdene og synliggjøre betydningen denne politikken vil ha, sier Sørum.

Foruten valg på ny leder ble også en organisatorisk nestleder og en bygdepolitisk nestleder valgt. Det ble henholdsvis Martha Sofie Krog og Ragnhild Duserud.

Norges Bygdeungdomslag ble stiftet i 1946, men har sine røtter i et blad som ble utgitt ti år før selve organisasjonen ble stiftet.

Organisasjonen har 5200 medlemmer fordelt på 85 lokallag i 11 fylker. NBU driver med mye arbeid rettet mot ungdom, blant annet kulturarrangementer, kurs og tevlinger. I tillegg er organisasjonen høringsinstans for departementer og driver med bygdepolitisk arbeid mot makthavere.

Neste artikkel

Helproff i statens styrer