Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bygdefolk for rovdyr fikk ikke medhold i gaupeklage

En fellingskvote på seks gauper i Østfold, Akershus og Oslo har satt sinnene i kok hos Bygdefolk for rovdyr. Deres klage ble ikke tatt til følge av nemnda, men saken går til Miljøverndepartementet.

Rovdyraktivistene i Bygdefolk for rovdyr (Bfr) viser til Bernkonvensjonen der Norge har forpliktet seg til vern av rødlistede arter - blant annet gaupe.

Familiegruppene i region 4, som består av Oslo, Akershus og Østfold, er nede i fem, som er under bestandsmålet.

- Område uten utmarksbeite

På bakgrunn av dette klaget gruppa fellingskvoten på seks gauper inn til Rovviltnemnda.

«I tillegg er det uforståelig at et område på norsk side uten sau på utmarksbeite har en jaktkvote som er fire ganger så stor som tilsvarende område på svensk side. Vi ber derfor om at vedtaket blir omgjort primært fra fire til null gauper i jaktområde to, sekundært fra fire til en», skriver gruppa i sin klage.

Klagen ble ikke tatt til følge av nemnda, men går nå videre til Miljøverndepartementet.

Annonse

Fikk gjennomslag i Miljøverndepartementet

I tillegg til klagen på kvoten i region 4 har Bfr klaget på kvotene i region 5 (Hedmark) og 6 (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal).

I fjor fikk Bfr gjennomslag for en klage i Miljøverndepartementet, da de klaget inn ulvefellingskvoten i Finnmark på fire ulver for sesongen.

Departementet la da vekt på at det ikke ble observert ulv i området i fjor og at det ikke er registrert skader fra ulv siden 2011.

Neste artikkel

Mer ulvebråk på trappene