Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Busstrafikk best for villrein

Fotturer langs Snøheimveien på Dovre bør begrenses til et minimum. Motorferdsel er bedre for villreinen.

Folk som skal til Snøheim på Dovrefjell bør fraktes med buss inn til hytta. Fotturisme langs Snøheimveien bør begrenses til et minimum, ifølge ny rapport.

Det klare rådet fra forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk senter for bygdeforskning går rett inn i striden rundt Dovrefjellområdet.

Mens Forsvarsbygg har tilbakeført skytefeltet på Hjerkinn til natur har lokale interesser, næringsliv, Turistforeningen og Naturvernforbundet kranglet om bruken av turisthytta Snøheim. Skal veien inn til hytta fjernes helt? Skal den forbeholdes fotturister? Eller skal det være fri ferdsel?

I dag kommer svaret: Turistene bør komme til hytta i i et bussete. Ferdsel til fots og med sykkel bør minimaliseres.

Kanaliserer

Forskerne har på oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) samlet inn ny kunnskap om hvordan villrein og mennesker bruker arealene på Dovrefjell og hvordan friluftsliv og annen menneskelig aktivitet påvirker reinen.

I fjor sommer gjennomførte Forsvarsbygg et forsøk med fire daglige bussavganger til og fra Snøhetta.

Resultatene legges frem ved et seminar på Hjerkinn i dag.

- Ved å beholde Snøheimvegen som i dag, og kanalisere all transport inn og ut av området ved foten av Snøhetta med buss, så vil vi få en todelt effekt som alle vil tjene på, sier Frode Flemsæter, seniorforsker hos Norsk senter for bygdeforskning.

Når ferdselen skjer med buss istedenfor til fots vil villreinen spares for mange møter med mennesker, og vil lettere kunne krysse veien for å nå fram til sine vinterbeiter på Hjerkinn-platået.

Bussløsningen åpner også for villreinturisme med buss.

- Det er viktig å gi folk et forhold til villreinen, slik at de i framtiden skal kunne bry seg om den, sier Frode Flemsæter.

Bygd som "Reinheim" av Turistforeningen i 1952. Stengt i 1957 etter opprettelsen av Hjerkinn skytefelt.

Annonse

Fotturer skremmer

På Dovrefjell har arten allerede mistet naturlige vandringsruter på grunn av E6, jernbanen og vannkraftutbygginger. Nå som Snøheim er åpnet, forventer forskerne økt ferdsel og press på området.

Høysesongen for fotturisme i området er august-september. Nettopp i disse månedene krysser reinen Snøheimveien, viser nye GPS-data. En lignende studie fra Rondane viser at villreinen ikke krysser veien fra nasjonalparkgrensa og inn til Rondvassbu, selv om veien bare brukes av fotturister.

- Dersom Snøheimvegen får utvikle seg til en lignende barriere, vil det få store negative konsekvenser for bestanden, sier NINA-forsker Olav Strand.

Bussdrift bør nedfelles i forvaltningsreglene, samtidig som all øvrig ferdsel langs veien minimaliseres.

Slik ferdsel vil hindre trekket til villreinen og undergrave effekten av og legitimiteten til bussregimet, mener forskerne.

Alternativer i det blå

Forskerne mener at de to andre alternativene for området er strengt vern og fjerning av veien, eller fri ferdsel, er urealistiske.

- Strenge restriksjoner vil ha liten legitimitet i et område med en lang brukstradisjon og en symbolverdi for både nasjonen og lokalsamfunnene. Fri ferdsel vil trolig skape barrierer for villreinen i området.

I dag vil forskerne mane til ro i forvaltningen av Dovrefjell.

-Ellers risikerer vi at det blir kamper og omkamper mellom særinteresser fra sak til sak. Da vil vi neppe lykkes med forvaltningen av fjellområdet, og det vil ikke være det beste for fjellet som helhet, sier Flemsæter.

Neste artikkel

Villreinjakta startar – kan få tilskot til å fly ut slakt med helikopter