Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arnstad avviser offentlig-privat veibygging

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) avviser fortsatt offentlig-privat samarbeid og finansiering (OPS) av store veiprosjekter i Norge. Hun mener bygging i offentlig regi kan skje like raskt som det private aktører klarer.

I den muntlige spørretimen onsdag ble Arnstad kjørt hardt på manglende nybygging av motorveier, samtidig som det har bygd seg opp et etterslep i vedlikehold av riks- og fylkesveier på minst 55 milliarder kroner.

Opposisjonen brukte tall fra flate naboland som Sverige og Danmark for å vise den enorme forskjellen i antall kilometer ny vei. Men også mer geografisk utfordrende land som Sveits og Østerrike, kommer godt ut i forhold til Norge. Transport- og kommunikasjonskomiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide, ramset opp alt han fant nedslående ved norsk veibygging: Sju av ti prosjekter er forsinket, Sverige bygger åtte ganger mer motorvei enn Norge, det tar ti år å få ferdigstilt et større veiprosjekt, og det er et etterslep i vedlikehold på flere titall milliarder kroner. Sverige

Frps Bård Hoksrud åpnet offensiven mot Arnstad. Han viste til at Sverige i fjor bygde 80 kilometer med firefelts motorvei, mens Norge klarte 11 kilometer. Han lurte på når statsråden ville legge bort gammelt tankegods og etablere en organisering og finansiering som kan produsere vei i stort tempo.

Les også: Veietterslep på 55 milliarder

Annonse

Arnstad viste til at det aldri er blitt bygd mer vei og bane i Norge enn i dag, aldri har tempoet vært så stort, og det skal bli større. Hun viste til den parallelle utbyggingen av vei og bane langs Mjøsa som et eksempel på at det går an å være svært effektiv også i offentlig regi. - Vi skal prosjektere bedre, bygge mer sammenhengende og effektivisere i alle ledd. Kort sagt, få mer vei igjen for pengene. Kanskje kan utbygger også få ansvaret for drift og vedlikehold. Det er fullt mulig selv med staten i førersetet, sa samferdselsministeren. Ulik modell

Hun legger til at den svenske modellen også er annerledes på en annen måte. I Sverige blir ikke utbyggingssaker innen vei og jernbane behandlet av politikerne i så stor detalj som i Norge, mer som overordnede prosjekter. - Jeg tror ikke Stortinget ville ha likt at disse sakene skulle bli vedtatt og gjennomført uten at de folkevalgte medvirket. Vi har en annen tradisjon for slikt i Norge enn i Sverige, sa Arnstad. Samferdselsministeren presiserte at hun aldri har tatt avstand fra prosjektfinansiering, men hun har ikke sans for OPS som finansieringsmodell. Hun mener OPS ikke frigjør midler, men snarere binder opp statsbudsjettene i 25 år framover gjennom nedbetaling av en privat lånefinansiert utbygging. - Det finnes mange muligheter for bedre organisering i statlig regi. En mulighet er å skille klarere mellom små og store utbyggingsprosjekter, der de små ikke trenger samme politiske behandling og raskere kan komme i gang, sa Arnstad. (©NTB)

Neste artikkel

SV: – Alvorlig at regjeringa planlegger å bygge ned så mye matjord