Kua gikk på beite sammen med fem andre kyr på Råsted, nær Randers i Danmark. Bo Christensen og sønnen fant dyret dødt og halvt oppspist torsdag kveld.

– Det er ingen andre dyr som kan spise så fort. Kua er død og halvspist på 12 timer. Den veier 3–400 kilo, sier Bo Christensen til TV Midtvest.

Christensen har selv fanget ulv på viltkamera, og vet derfor at det finnes ulv i området.

Til avisen Dagbladet Holstebro sier Christensen at han tror kua er blitt spist levende.

– Den er bitt i hodet og halsen, og det er spist mye av ryggen. Den er drept i løpet av dagen, og vi er ikke i tvil om at det er en ulv som har vært på ferde. Vi ser ofte ulv i området. Kua er jaget ut i et fuktig område nær bekken, hvor den har sunket ned med alle fire beinene. Og det ser ut til at ulven har spist av den mens den var i live.

Bonden har fulgt statens råd om å la et esel gå sammen med kyrne som beskyttelse, uten at det virker å ha funket.

– Det er rimelig ubehagelig – både økonomisk, men også fordi min sønn nå ikke vet hva han skal gjøre med de fem andre dyrene. Skal han ta de inn eller la dem gå og være ulvemat, sier Christensen til TV Midtvest.

Det er den 16 år gamle sønnen til Bo Christensen som eier dyrene.

En viltkonsulent fra staten har i dag sett på kua, og konkluderer med at det er snakk om et rovdyr som har angrepet.

– Det er i hvert fall et stort dyr som har drept kua, og det er ikke usannsynlig at det er en ulv, sier Jens Henrik Jakobsen til Dagbladet Holstebro.

En dansk ulv tok tidligere i år flere lam og får. Også dette skjedde ikke langt fra Randers, i Holstebro kommune.

I 2017 var første gang på over 200 år at det var registrer ulvevalper i Danmark.

Også i Sverige har ulven herjet de siste dagene. Onsdag fant en bonde to sauer drept av ulv på gårdsplassen sin.

En norsk ulv ble nylig skutt da den jaktet på sauer inne på beite like ved en gård. Ifølge bonden som skjøt ulven var ulven lite sky, og ble ikke skremt da kona til bonden forsøkte å skremme den vekk.