I et brev Teknisk Ukeblad har fått innsyn i, kommer det fram at Innlandet fylkeskommune har bedt Samferdselsdepartementet om hjelp til finansiering til opprydningsarbeid og en ny bru i Gudbrandsdalen.

– Det omfattende arbeidet med å fjerne Tretten bru og planlegge, prosjektere og bygge opp en ny bru, samt alle andre oppgaver som følger av dette, bli svært kostbart, skriver fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Fylkeskommunen anslår an pris på rundt 300 millioner kroner, hvorav en ny bru anslås å ligge på 200 millioner.

Samferdselsdepartementet sier det er fylkeskommunen selv som skal betale for arbeidet.

– Tretten bru er på en fylkesvei, og brua tilhører således fylkeskommunen. Det er derfor dem som veieier som i utgangspunktet skal bygge og bekoste en ny bru, sier statssekretær Mette Gundersen i departementet til TU.

Hun sier det ikke er penger i budsjettet til Statens vegvesen og departementet for denne type investering på fylkesveinettet.

Fylkeskommunen sier de forstår dilemmaet, men at de heller ikke har penger til regningen.

– Vi må finne løsninger på Tretten. Hvis vi må omdisponere store summer, vil det ha store konsekvenser for andre ting på veinettet. Det er en del av det vi er bekymret for ved å ta kostnaden selv, sier Hagen.