To jenter på 11 og 13 år omkom da vognen de kjørte i ble påkjørt av en bil ved Bjørkelangen i Akershus lørdag.

Gustavsen forteller at det fins rundt 100.000 hester i Norge, og at 25.000 av disse er tilknyttet Travselskapets 16.000 medlemmer og sentre.

– Vi ser at antall skader og hendelser er veldig få i forhold til det store antall hester og medlemmer vi har, sier Gustavsen.

De to jentene var ikke medlemmer i Travselskapet.

Bruk hjelm!

Gustavsen sier de har vært opptatt av å fortelle medlemmene at de må bruke hjelm, også under trening og ikke bare under konkurranser.

Det er uvanlig å kjøre lange strekninger langs fylkes- og riksveier, ifølge Gustavsen. Mange må ofte imidlertid kjøre et kort strekk på slike veier for å komme til en treningsløype eller bane.

– Men det er en del travfolk som laster opp hesten på en henger bare for å kjøre 500 meter, fordi trafikken blir stadig verre.

Jon Molnes, seksjonsleder i Vegdirektoratet, opplyser at det ikke er noen aldersgrense for å ferdes i trafikken med hest og vogn, men påpeker at veitrafikklovens krav om å ferdes hensynsfullt og aktpågivende også gjelder for hestekjøring. Trafikkreglene gjelder dessuten både for ryttere og dem som kjører med hest og vogn.

Opprører hestefolk

Ulykken ved Bjørkelangen er et tema som mange innen trav- og hestemiljøet er opprørt over, forteller Gustavsen.

Hester er vanedyr og kan tilvennes trafikken, ifølge generalsekretæren i Travselskapet.

– Hvis de har vært mye ute med biler blir de fort vant til det. Men dette er dyr, og selv hester av samme rase kan være forskjellige. Noen kan være skvetne, påpeker Gustavsen.

Travselskapet anbefaler uansett ikke å ta hester med ut på veier med stor trafikk.

Mange barn klarer å håndtere hester bra, påpeker han, men legger til at de foresatte må ta ansvar for at de slipper barn ut på veien. (©NTB)