De har lenge og åpent krevd at de konkurransefremmende tiltakene i PU-ordningen må avvikles, på tross av at de faglige rådene fra Landbruksdirektoratet, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet slår fast det stikk motsatte.

Mens vi nå venter på departementets innstilling, kommer Tine med et nytt utspill: Nå ønsker de å løfte de konkurransefremmende tiltakene og innfraktstilskuddet inn i jordbruksforhandlingene. Igjen, uten faglig støtte og uten helhetlig vurdering av konsekvenser. Forhandlingsutvalget eller faglagene kan umulig akseptere dette?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag var tydelig i sitt høringsnotat om de konkurransefremmende tiltakene: «NBS vil påpeke at alle endringer, som potensielt berører våre melkeprodusenter, må basere seg på faglig korrekt grunnlag, og at konsekvensene ved endringer/ingen endringer synliggjøres før en beslutning tas.»

En avvikling av PU-ordningen (som er forbrukerfinansiert) og flytting av tiltak inn i jordbruksforhandlingene er risikabelt. Det vil gjøre at melk må konkurrere med andre prioriteringer, det vil fjerne forutsigbarhet og øke politisk usikkerhet.

Vi i Q-Meieriene gjentar vårt klare ønske om helhetlig evaluering av rammebetingelsene i meierisektoren, og at alle endringer må ha et solid faglig grunnlag og gode konsekvensutredninger. Vi ber landbruksministeren lytte til faglige råd fra Landbruksdirektoratet, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet og ikke gjøre noen negative endringer som vil svekke den skjøre konkurransen vi har i meierisektoren.

Vi frykter dessverre fortsatt at landbruksministeren ignorerer dette, men håper fornuft og fakta seirer.