Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktig Acer-vedtak i LO

Ap-ledelsen gjør klokt i å lytte til LOs argumenter.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre rakk knapt å true med EUs straffedom over partifeller som er motstandere av suverenitsavståelse til Acer, før LOs sekretariat vedtok nei til Acer.

LO-vedtaket kom ikke overraskende. De fire største forbundene i LO har allerede sagt nei. Motstanden mot å overlate råderett over energipolitikken til EU er stor både i LO og internt i Arbeiderpartiet. Ikke desto mindre er LOs vedtak særdeles viktig. Vedtaket vitner om en fagbevegelse som tar ansvar til tross for at det setter forholdet til Ap-ledelsen på prøve.

I uttalelsen fra sekretariatsmøtet konkluderer LO med at «med det vi vet nå kan ikke LO anbefale at Norge implementerer tredje energimarkedspakke. LO mener at saken må utsettes til innholdet i den fjerde energipakken er kjent og en grundig konsekvensanalyse er foretatt».

Dermed ber LO om en betydelig prosess, og en betydelig utsettelse. EUs fjerde energipakke er særdeles omfattende. Det vil være krevende både å overskue regelverket – og å utrede konsekvensene. Dessuten behandler Rådet i EU en utvidelse av energibyråets fullmakter i disse dager. Det ligger i kortene at Acers fullmakter kan bli ytterligere utvidet framover. Omfanget av en eventuell norsk suverenitetsavståelse vil dermed raskt øke i omfang og konsekvenser. Acer får økt handlefrihet på bekostning av norske politikeres handlingsrom i energipolitikken. LO krever det som burde vært en selvfølge for Ap-ledelsen: En grundig og ansvarlig behandling av suverenitetsavståelse på et område av stor betydning for Norge og norske arbeidsplasser.

Annonse

Stortinget kan ikke ta lett på en suverenitetsavståelse til EU som det er umulig å ane konsekvensene av per i dag. Ett er sikkert: Dersom stortingsflertallet avgir suverenitet nå, så har Acer fått myndighet til å bestemme over deler av norsk energipolitikk.

Det er å håpe at flertallet i Aps stortingsgruppe vil følge Østfold-representanten Stein Erik Lauvås, som sier til Nationen at Aps landsstyre bør lytte til LO. Acer-presset på Ap-ledelsen har aldri vært sterkere. Det kommer fra hele LO, og det kommer fra grasrota i Ap.

Beskjeden fra LO er klar: Om ikke behandlingen av Acer blir utsatt, må Ap stemme nei i Stortinget.

Neste artikkel

Vedum har fått forsikringer fra EU om at Norge ikke blir glemt i USA-forhandlinger