Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvebombe

Kjennelsen om stans i ulvejakta rokker terrorbalansen i norsk rovdyrpolitikk, skriver Hans Bårdsgård i denne kommentaren.

Vidar Helgesen (H), ansvarlig ulveminister, fra hans besøk hos Merete Furuberg, leder av Småbrukarlaget, for et år siden. Foto: Siri Juell Rasmussen.
Vidar Helgesen (H), ansvarlig ulveminister, fra hans besøk hos Merete Furuberg, leder av Småbrukarlaget, for et år siden. Foto: Siri Juell Rasmussen.

Jakta på 26 ulver utenfor ulvesonen er stoppet. Slik jakt må ikke true bestandens overlevelse, heter det i loven. Men hvilken bestand snakker loven om? Det har ikke rovviltmyndighetene gjort klart i sine kvotevedtak i høst.

Verken Miljødirektoratet eller Klima- og miljødepartementet har nemlig vurdert lovvilkåret om overlevelse. Da kan ikke retten vite om staten forholder seg til den skandinaviske eller den norske ulvebestanden, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Det staten HAR gjort, er å vurdere at jakta ikke truer det norske bestandsmålet på 4 til 6 årlige ynglinger. Det målet er imidlertid politisk bestemt. Lovens vilkår om bestandens overlevelse er «et naturvitenskapelig vurderingstema». Og når staten vurderer jakta opp mot det norske bestandsmålet, må staten ha ment at også vurderingen om overlevelse er et nasjonalt spørsmål, resonnerer tingrettsdommer Sven Olav Solberg.

Det er feil. Men det har ikke staten fortalt.

Rovviltforskriftens paragraf 13 åpner for jakt som ikke skader overlevelsen til viltet. «For ulv skal en vurdering av bestandens overlevelse ses i forhold til den totale ulvebestanden i Skandinavia,» heter det i kommentarene til forskriften. Dette har ikke staten fortalt, verken i vedtakene om jakt eller til retten i forrige uke.

«For ulv skal en vurdering av bestandens overlevelse ses i forhold til den totale ulvebestanden i Skandinavia»

Kommentarene til rovviltforskriftens paragraf 13.
Annonse

Det har en svært god grunn. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skal snart vurdere om det skal tas ut 24 ulv i ulvesonen. Dersom han kjører på forskriftens ordlyd om at «bestandens overlevelse» gjelder den skandinaviske bestanden, vil jaktkvotene og –trykket (både i opinionen og i skogen) kunne øke kraftig. En frisk ulvestamme kan tåle 40 prosent dødelighet. Vinterens skandinaviske jaktkvote utgjør 16 prosent.

Dersom retten (eller Helgesen) lander på at det er den norske delbestandens overlevelse som må vurderes, er det duket for MYE mer ulv. Da må retten oppheve det norske bestandsmålet på 4-6 årlige ynglinger som ulovlig lavt.

Uansett utfall vil den todelte målsettingen for norsk rovdyrpolitikk være dødsdømt.

Neste artikkel

Kjendis-ulv sto bak angrep på husdyr i Aurskog-Høland