Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Synk eller slakt av Norske Skog

Norske Skog-skuta er bordet av Kjell Inge Røkke og et europeisk mannskap. Nå styrer den mot havari.

Norske Skog er et digert skip i havsnød. Ballasten er for lengst kastet over bord for å holde skuta flytende. Motoren går, men den er egentlig for liten til å drive et så stort skip inn i trygg havn. På brua er det for mange styrmenn som ikke har så mye erfaring med å styre sånne skip, og som er uenig om hvilken havn de skal styre mot.

Norsk industris Kaptein Sabeltann, Kjell Inge Røkke, bordet skuta i grålysningen på torsdag. Nå vil han ta med seg motoren over i eget skip.

Sjøfarten får ligge – Norske Skog-historien i dag er spennende nok uansett.

Røkke og Aker har gitt seg i lag med Norske Skog-kreditoren Oceanwood, som i hele høst har forhandlet forgjeves med Norske Skog-styreleder Christen Sveaas om en gjeldsløsning. Det europeiske hedgefondet er nå den største sikrede kreditoren i Norske Skogindustrier ASA. Pantesikkerheten er sju gående papirfabrikker, deriblant anleggene i Halden og Levanger. Nå rigger Oceanwood/Røkke seg for å overta alle sju.

Det Oceanwood nå gjør, er å bruke utestemme og rope til Norske Skog-styreleder Christen Sveaas at «vi gidder ikke mer. Skal det være på den måten, får dere sitte igjen uten fabrikker.» Uten de sju fabrikkene er Norske Skog bare et skrog med milliardgjeld.

Det er Kjell Inge Røkke som har gitt ny dynamikk i spillet. For Oceanwood og de andre pantsikrede kreditorene har valget gjennom høsten stått mellom å tape en god del på bytte inn gjelda mot eierskap i Norske Skog (restrukturering), eller å overta sju papirfabrikker kreditorene ikke har kompetanse til å drive. Ingen av alternativene er gode, derfor har forhandlingene trukket ut.

«For Oceanwood fremstår det langt bedre å innløse pantet og bli papirfabrikk-eier når det kan skje i kompaniskap med Aker.»

Annonse

Kjell Inge Røkke har, for å si det mildt, industriell kompetanse. For Oceanwood fremstår det langt mer fristende å innløse pantet og bli papirfabrikk-eier når det kan skje i kompaniskap med Aker.

For aksjonærene og de usikrede kreditorene har valget stått mellom å enten tape alt (konkurs) eller å bli mikroeiere i Norske Skog (restrukturering). Nå ser siste alternativ ut til å være tapt. Christen Sveaas ser ut til å ha gitt opp å få til en restrukturering av Norske Skog. Torsdag formiddag meldte han at selskapet styrer mot konkurs. I så fall blir spørsmålet hvem som kommer først til skifteretten: Sveaas eller Røkke. Uansett vil fabrikkene til Norske Skog gå på auksjon, trolig til Aker/Oceanwood.

Mens morkonsernet kjemper for livet, jobber de ansatte ute på fabrikkene som før. De tjener penger, og har gjort det en stund. Uten gjelda i morkonsernet blir det mulig for fabrikkene å gjøre investeringer som er anslått å kutte årlige driftskostnader med en halv milliard kroner. Fabrikkene driver trygt – på kort sikt.

Men de vil ha langt mindre kjøttvekt å møte tunge tider med. Den dagen kronekurs og konjunkturer presser papirsalget, kan det bli tøft å være sju blant mange virksomheter med resultatkrav i Aker-konsernet. Det er lagt ned langsiktig lønnsomme fabrikker i Norge før, på grunn av kortsiktige avkastningskrav.

På fabrikkgølvet i Halden og på Skogn vil en avklaring rundt eierskapet i Norske Skog trolig uansett være en kjærkommen julegave.

Neste artikkel

Industrigigant med klar melding: – Alvorlig for den kraftforedlende industrien