Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen kan takke seg selv

Regjeringen får ikke støtte fra noen partier i jordbruksoppgjøret. Det er prisen den må betale for å ignorere Stortingets føringer, skriver politisk redaktør Kato Nykvist.

Når regjeringen ikke følger Stortingets føringer for jordbrukspolitikken, kan ikke Høyre og Frp late som de er overrasket over at det samme Stortinget griper inn, skriver politisk redaktør Kato Nykvist. Dette bildet av landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er tatt da han la frem landbruksmeldingen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Når regjeringen ikke følger Stortingets føringer for jordbrukspolitikken, kan ikke Høyre og Frp late som de er overrasket over at det samme Stortinget griper inn, skriver politisk redaktør Kato Nykvist. Dette bildet av landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er tatt da han la frem landbruksmeldingen. Foto: Siri Juell Rasmussen

I går kveld ble det kjent at flertallet på Stortinget vil gi mer penger til bøndene enn hva regjeringen har lagt opp til. Ingen partier på Stortinget, bortsett fra regjeringens egne, aksepterer at statens tilbud til bøndene blir stående som årets jordbruksoppgjør etter bondeorganisasjonenes brudd i forhandlingene før 17. mai.

Dette er en unik situasjon. Stortinget har en høy terskel mot å blande seg inn i jordbruksforhandlingene. Det vanlige, dersom det blir brudd i forhandlingene, er at statens opprinnelige tilbud blir stående som årets jordbruksoppgjør.

Det er likevel ikke første gang statens tilbud har blitt justert etter brudd i jordbruksforhandlingene. I 2014 ble det gjort både påplussinger og endringer etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og støttepartiene KrF og Venstre, og i 2012 valgte den rødgrønne flertallsregjeringen selv å justere oppgjøret etter bruddet.

Så langt jeg kjenner til, er dette imidlertid første gang en regjering blir totalt overstyrt av en samlet opposisjon i jordbruksforhandlingene.

I første omgang blir det spennende å se hvordan regjeringen reagerer på Stortingets inngripen. I ytterste fall kan den gjøre som Frp-nestor Carl I. Hagen tar til orde for i Aftenposten, og stille kabinettsspørsmål på saken. I så fall setter regjeringen sitt eget liv på spill.

Det virker lite sannsynlig at regjeringen vil ty til et så dramatisk virkemiddel for en såpass beskjeden sak som et jordbruksoppgjør tross alt er. En mindretallsregjering risikerer til enhver tid å lide nederlag i Stortinget. Da bør den også kunne overleve en instruksjon i et skarve jordbruksoppgjør.

Annonse

Det er mer trolig at vi får høre mer av den retorikken som allerede har kommet: At bøndene og stortingsflertallet er i ferd med å undergrave forhandlingsinstituttet. Det er rørende å se hvor mye omsorg Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik og Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gundersen plutselig har fått for forhandlingsinstituttet.

De to herrens partier har tidligere gått inn for enten å svekke eller fjerne jordbruksforhandlingene. Nå har pipa fått en annen lyd: «Bøndene vil ha jordbruksforhandlinger med seg selv», sier Nesvik til NRK, mens Gundersen konkluderer slik: «Når bøndene kan bryte forhandlingene og gå til Stortinget for å få viljen sin er det nesten ikke vits i å forhandle.»

Gundersen har for så vidt rett. Hvis regelen blir slik at bøndene kan forkaste statens tilbud, for deretter å forhandle fram bedre betingelser med Stortinget, vil forhandlingene etter hvert miste sin verdi.

Men det er ikke dette som er situasjonen nå. Når regjeringen ikke følger Stortingets føringer for jordbrukspolitikken, kan ikke Høyre og Frp late som de er overrasket over at det samme Stortinget griper inn. Det er regjeringen som ikke følger spillereglene.

Det kan ikke svekke forhandlingsinstituttet at Stortinget fastslår at det er Stortingets føringer, gjennom den nye jordbruksmeldingen, som setter premissene for de årlige jordbruksforhandlingene. Det er tvert om en styrke for forhandlingsinstituttet at Stortinget sørger for at målene for norsk jordbrukspolitikk følges opp.

Neste artikkel

Krisemøte med bankar om pressa bønder: – Må gjere noko