Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ferdig med skogturen

Ingen politiker, skogverner eller redaksjon var for drøy for Erik Lahnstein. Nå er han blitt for drøy for skogeierne.

Politiker: Erik Lahnstein (t.h) var diplomat med politikere som Jon G. Dale. Det holdt ikke for skogeierne. Foto: Hans Bårdsgård

Han var reisesekretær for Nei til EU under den lange marsjen i 1994. Han var omreisende statssekretær. Så ble han skogeierdiplomat. Nå er Erik Lahnstein på flyttefot igjen.

Etter fire år i Skogeierforbundet takket han for seg tirsdag. På dagen, som det heter.

I 2014 gikk Lahnstein rett inn i prosessen med å få samlet Skogeier-Norge i en organisasjon. Men de store skogeierne i Norskog ville ikke være med. Det fikk Skogeierforbundet til å beskylde dem for å drive med «særinteresser». Lahnstein har sjelden latt Norskog få siste ord til å fortelle hva som tjener skogeierne når det gjelder eiendomsrett og næringspolitikk. Han har inntatt en mellomstilling mellom liberalistene i Norskog og proteksjonistene i Bondelaget.

Da Glommen Skog i 2016 truet med å melde seg ut av Skogeierforbundet, drev Lahnstein skytteltrafikk til opprørsleiren på Elverum. Ikke alt som ble sagt skal ha vært like diplomatisk. Opprøret roet seg, men det er fortsatt dem rundt om som mener Skogeierforbundet ikke ivaretar grunneierretten tøft nok.

Annonse

I juni 2016 fikk Venstre og Ola Elvestuen lirket regjeringen med på et mål om 10 prosent skogvern, uten at skogeierne (eller Høyres stortingsgruppe) var klar over det. Lahnstein brummet, men var snart like blid, og dro på biodesel-lansering med den samme Elvestuen allerede i august.

Den kraftige satsingen på (skogsbil)vei er også Lahnsteins verk. Det finnes knapt en politiker som ikke vet at tømmerstokken øker sin verdi 13 ganger fra skog til bygg, etter å ha møtt Lahnstein. Flere vet også at skogbruk er et klimatiltak. Skogeierne er få, men mange tjener på skogbruket, har vært Lahnsteins tanke.

Forgjengeren Gudbrand Kvaal nådde 89 årlige treff i mediesøkemotoren Retriever. Lahnstein har fra 152 til 374 årlige treff. Han vant mediebildet ved å snakke skogbruk for alle, men var ikke nok tilstede internt i skogbruket. Når vi er 72 som er samlet, vet 71 mer om skogbruk enn meg, kunne Lahnstein si. Nå er skogturen over. Lahnstein må trå asfalten igjen.

Neste artikkel

Elvestuen grillet om rovdyr i Stortinget