Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Distriktene og industrien advarer

Fylkesrådleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland og ansatte i den kraftkrevende industrien advarte fredag Stortinget mot deltakelse i EUs energiunion og energibyrået ACER.

Motbør: Åpen høring om deltakelse i EUs energiunion i Stortinget fredag. Det er motstand mot Energiminister Terje Søviknes (Frp) og regjeringens forslag i distriktene og industrien. Foto: Terje Pedersen,

Energi- og miljøkomitéen holdt fredag en åpen høring om norsk deltakelse i EUs energiunion og avgivelse av suverenitet til EUs energibyrå, ACER.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll fra Ap la fram innvendingene fra Nordland. Fylkestinget har enstemmig vedtatt å anbefale Stortinget å si nei til energiunionen og ACER. Fylkesrådslederen sa til Nationeen at det er en «historisk tabbe» å gi fra seg råderett over energipolitikken.

Det er forskjell på å se kraft først og fremst som handelsvare – og å se kraft som en råvare det blir industri og arbeidsplasser av, understreket Tomas Norvoll. Han advarte Stortinget mot å begrense mulighetene til å utnytte egen kraft i Norge. Norvoll minnet komiteen om at kortreist kraft har vært – og er – en viktig forutsetning for norsk industri og for etablering av ny, grønn eksportindustri.

I et notat til komiteen, peker Nordland fylkeskommune på at EUs regelverk er omfattende, og konsekvensene vanskelige å overskue. Fylkesrådslederen redegjorde for fylkets skepsis mot ACER, og behovet for å utrede utrede hvilke konsekvenser ACER får i Norge, og hvilke konsekvenser ACER kan komme til å få. Medlemslandene i EU har gitt energibyrået myndighet til å utvikle nye regler som er nødvendige for å få EUs energiunion på plass og sikre fri flyt av energi. Det er klart at ACER kan bestemme «hvilken vei strømmen skal gå i kablene».

Det er per i dag uklart om ACER i gitte situasjoner kan pålegge utbygging av overføringskapasiteten, altså nye kabler. Dersom så skulle skje, rammes industrien i norske distrikter. Ansatte i den kraftkrevende industrien i LO-forbundet Industri Energi sier klart nei til deltakelse i EUs energiunion og ACER, til tross for at forbundet er for EØS. Områdeansvarlig Barbro Auestad advarte komiteen mot å begrense mulighetene for å foredle vannkrafta i Norge, og krevde at Stortinget bruker Grunnlovens paragraf 115 i behandlingen av saken. Paragraf 115 krever tre fjerdedels flertall.

Annonse

LO-forbundet El og IT anbefaler også Stortinget å si nei til energiunionen og ACER. – Å avgi beslutningsmyndighet til ACER er et brudd med vår tradisjon med politiske forvaltning av norsk kraft, sa Jan Olav Andersen, forbundsleder for 38.000 medlemmer i kraftbransjen.

LO sentralt mener ACER, der vedtak kan fattes ved flertallsbeslutninger, «kan være en utfordring». LO «forusetter» at deltakelse ikke innebærer avgivelse av suverenitet. I og med at Norge ikke er medlem i EU, så skal naturlig nok ikke Norge være med på å ta beslutninger i ACER. Per i dag kan Norge fatte sine egne beslutninger på energiområdet, med utgangspunkt i nordisk og europeisk samarbeid basert på felles interesser. I LOs notat til komiteen, kommer også bekymring for konsekvensene for den kraftkrevende industrien til uttrykk.

LO-sekretær Are Tomasgård ga også uttrykk for behovet for konsekvensutredninger under høringen fredag. LO sentralt er bekymret for at «det nasjonale handlingsrommet» skal reduseres. Det er altså et skrikende behov for en uavhengig juridisk utredning av spørsmålet om å avgi suverenitet til ACER, og hvilke krav Grunnloven setter til Stortingets behandling.

Neste artikkel

Erling Kjekstad: Populismens grobunn