Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap, Acer og Høyesterett

KrFs forslag om å be Høyesterett vurdere Stortingets eventuelle suverenitetsavståelse til Acer, er nødvendig og ansvarlig. Derfor bør Ap stemme for.

Suverenitetsavståelse til EUs energibyrå Acer er et eksempel på en stor sak som ikke var tema i valgkampen. Her ser vi KrFs Knut Arlid Hareide og Aps Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Suverenitetsavståelse til EUs energibyrå Acer er et eksempel på en stor sak som ikke var tema i valgkampen. Her ser vi KrFs Knut Arlid Hareide og Aps Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Makta rår i politikken, og det skulle bare mangle. Vi forventer at de som representerer oss i Stortinget gjør det de kan for å sette i verk den politikken de har gått til valg på, og som vi har gitt vår tilslutning til ved å gi dem vår stemme.

Samtidig: Det kommer til tider opp store saker som ikke har vært tema i valgkampen og i partiprogrammene. Det går også klare grenser for hva Stortinget kan vedta. Disse grensene er trukket opp i Grunnloven.

Suverenitetsavståelse til EUs energibyrå Acer er et eksempel på en stor sak som ikke var tema i valgkampen. Det viser seg nå at store deler av Aps grasrot, AUF og LO går imot suverenitetsavståelse til Acer.

Det er naturlig nok så alvorlig for nasjonalforsamlingen å gi fra seg makten til suverent å bestemme over deler av norsk politikk, at Grunnloven oppstiller klare regler. Hovedregelen er at det er forbudt å avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av. Dersom Norge skal avgi suverenitet på et begrenset område, skal det skje ved tre fjerdedels flertall, ifølge Grunnlovens paragraf 115.

Alle er enige om at det innebærer suverenitetsavståelse om Stortinget vedtar «EUs tredje energimarkedspakke». Striden står om suverenitetsavståelsen er så liten at Stortinget kan se bort fra paragraf 115, slik den blå regjeringa hevder. Flere av Norges fremste eksperter på forfatningsrett mener regjeringa legger opp til grunnlovsbrudd.

Annonse

Derfor er KrFs forslag nødvendig og ansvarlig: «Stortinget ber Høyesterett i samsvar med Grunnloven § 83 utarbeide en juridisk betenkning om Norges tilknytning til EUs tilsyn og byråer, samt hvilke rammer Grunnlovens bestemmelser gir for Stortingets behandling av Tredje energimarkedspakke (...)».

Makta rår som sagt i politikken. Aps stortingsgruppe kan bruke den «kjøttvekta» de har sammen med høyrepartiene og tvinge suverenitetsavståelsen igjennom. Det vil være maktarroganse.

Det er å håpe at Ap-ledelsen vil vise respekt for folkestyret, sine egne Acer-motstandere og resten av opposisjonen – og stemme for KrFs Høyesteretts-forslag i Stortinget. Det vil være ansvarlig politikk.

Neste artikkel

KrF vil garantere bønder strømstøtte ut året