USS Gerald R. Ford ligger i Oslofjorden. Snart skal USAs og verdens største hangarskip reise Nordvegen, den sjøreisen som har knyttet Norge og nordmenn til Europa og verden i årtusener. Reisen er dypt symbolsk, og sender et klart signal om at båndet mellom Norge og Nord-Atlanterens folk og land fortsatt er sterkt.

Den folkelige oppstandelsen over at skipet, med sine to atomreaktorer ombord, nå ligger i hovedstaden, har vært av det positive slaget. Hangarskipets besøk avdekker like fullt politiske skillelinjer i synet på forsvar og beredskap.

– SV er generelt urolig for at økt amerikansk militært nærvær kan bidra til større spenning og en uthuling av norsk suverenitet, sier utenrikspolitisk talsperson i SV, Ingrid Fiskaa, til Klassekampen.

LES OGSÅ: Flere politikerne er skeptiske til besøket fra verdens største krigsskip

Tanken om at tilbakeholdenhet og fravær av alliansemakt kan bidra til redusert spenning og styrket norsk suverenitet i møte med et aggressivt Russland, er ikke ny, og den er stadig ikke god. Ukraina var ikke med i noe NATO. Landet ble angrepet likevel.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til samme avis at Norge i større grad burde klare å forsvare seg selv, og ikke lene seg for tungt på USA.

– Hvert land må kunne svare for seg selv, og det haster å styrke Norges nasjonale forsvarsevne, sier han til avisen.

Det siste har Moxnes helt rett i. Vi har ikke stål nok, verken i våpen eller i plogjern, for å forsvare og mette Norge i krigs- og krisetid.

Men Moxnes spesifiserer ikke hvor stort og kapabelt det norske Forsvaret skulle ha vært, for å avskrekket Russland så mye at besøk og støtte fra våre Nato-allierte hadde vært overflødig. Ukrainas 130.000 stående styrker var ikke nok til å avskrekke eller stoppe Russland i fjor. Norge har rundt 24.000 stående styrker.

En mangedobling av Forsvaret ville krevd forsvarsbudsjetter mange ganger større enn i dag, og mye større enn hva Rødt ser for seg å betale for. Vi trenger våre allierte i overskuelig framtid.

Russiske myndigheter kaller besøket fra hangarskipet "en ulogisk og skadelig maktdemonstrasjon". Retorikken følger den vante oppskriften når vi får Nato-besøk. Ingen ting tyder på at stabiliteten i nord er rokket som følge av besøket.

Det som fortsetter å rokke stabiliteten i hele Europa, også i våre nordområder, er Russlands invasjon av et selvstendig europeisk land. Som seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt sier: – Hadde det ikke vært for Russland, ville dette skipet neppe vært i Oslo.

Inntil den russiske krigsmaskinen er tilbake på eget territorium er det et ikke-problem at Norge får alliert besøk.